Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

ZWYCZAJE SPOŁECZNE

Przestrzeń, którą zajmuje ludzkość, jest przestrzenią „»graniczoną. Fakt ten każe ludziom spotykać się ze sobą i to zarówno ludziom znajomym ze znajomymi, jak nieznajomym z nieznajomymi. Jasne wydaje się założenie, iż kontakty wywołane spotkaniem będą inne w jednym i w drugim przypadku. Można by więc zastanawiać się nad tym, jakie rodzaje kontaktów (i stosunków) # społecznych są bardziej pierwotne i podstawowe i jakie wobec tego przy analizie społeczno-psychologicznej wysunięte być winny na pierwszy plan: kontakty ludzi znajomych czy też nieznajomych. Nasunie się tu zapewne refleksja, że dla uwypuklenia interesującej nas w tej chwili przeciwstawności należałoby mówić zamiast o nieznajomych raczej o obcych. Oczywiście, przeciwstawienie znajomemu obcego jest bardziej zdecydowane aniżeli przeciwstawienie mu nieznajomego, zwłaszcza że pojęcie „nieznajomości” wydaje się w ogóle pojęciem nieokreślonym.

Otóż stwierdzić nam wypadnie, iż spotykamy się tu ze stosunkiem społecznym, który w ostatnich czasach żywo interesował socjologów. Amerykańscy socjologowie wprowadzili tu osobne terminy in-group i out-group. Terminy te nie dadzą się dobrze przetłumaczyć na język polski. W tym jednak właśnie sensie przeciwstawia się swoich i o b- tych. Podkreśla się przy tym, iż w życiu społecznym zarysowuje się tendencja do antagonizmu, do wrogości pomiędzy członkami dwóch grup traktowanych przez ich członków jako „swoją”, względnie „obcą”. Ocenia się życzliwiej, popiera bardziej „swoich” aniżeli „obcych”. „Obcy” stają się łatwo przedmiotem różnych uprzedzeń i niechęci, od których wolni są „swoi”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.