Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Żołnierz i bodźce związane ze zranieniem – ciąg dalszy

Należy podkreślić, że w powyższej analizie nie wspomniano ani razu o tym, co żołnierz myśli, czuje lub stara się zrobić. Nie ma też żadnej wzmianki ani o procesach świadomych czy nieświadomych, ani o procesach fizjologicznych. Analiza ta czyni użytek z praw warunkowania reaktywnego (klasycznego) i sprawczego (instrumentalnego) i opiera się jedynie na obserwowanych operacjach i zachowaniu. Nie odwołuje się ona do zmiennych działających na poziomie innym niż poziom zachowania ani też do żadnych hipotetycznych konstruktów teoretycznych.

Powstaje pytanie: w jaki sposób leczyć owego żołnierza? Jest kilka ogólnych sposobów postępowania, które można stosować w celu wyeliminowania wielu różnych odmian anormalnego zachowania. Powróćmy do eksperymentu ze szczurem. Przypuśćmy, iż aparatura została teraz zaprogramowana w taki sposób, że brzęczyk nadal jest podawany w regularnych odstępach czasu, lecz nie następuje już po nim nigdy wstrząs elektryczny, niezależnie od zachowania zwierzęcia. Gdy po raz pierwszy zostanie wprowadzona ta zmiana i zabrzmi brzęczyk, szczur przeskoczy płotek, wyłączając w ten sposób brzęczyk. Jednakże po kilku próbach skok nie zostaje wykonany – i wstrząs elektryczny nie następuje. Sytuację tę można zanalizować w sposób następujący. Gdy brzęczyk jest podawany regularnie i nie następuje po nim wstrząs, jak to się dzieje wtedy, gdy szczur skacząc wyłącza brzęczyk i unika wstrząsu lub gdy przestano w ogóle stosować wstrząs, wówczas warunkowe właściwości awersyjne brzęczyka zostają zredukowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.