Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Zmiany w rodzajach wytwarzanych związków czasowych

Zmiany w rodzajach wytwarzanych związków czasowych są łatwo cbserwowalnym wskaźnikiem rozwojowym. Pierwsze odruchy warunkowe to związki pobudzeniowe, wyrażające się w reakcjach ruchowych lub wy- dzielniczych na bodźce warunkowe. Począwszy od drugiego miesiąca życia wytwarzają się także u dzieci związki hamulcowe. Bodziec warunkowy wskutek niewzmacniania może utracić właściwości nabyte uprzednio, stając się ponownie czynnikiem obojętnym. W tym czasie pojawiają się również pierwsze różnicowania. Początkowo dziecko potrafi różnicować tylko bodźce bardzo niepodobne, stopniowo staje się zdolne do dokonywania coraz subtelniejszych różnicowań. Wyraźny postęp w tym zakresie można obserwować już w pierwszych miesiącach’ życia dzieci (Kasatkin, 1951), a dalsze zmiany rozwojowe zachodzą w ciągu długiego czasu. Jako ostatni rodzaj hamowania wewnętrznego pojawia się w 4-5 miesiącu życia opóźnianie.

Zwracaliśmy już uwagę, że najpierw wytwarzają się związki pierwszo- sygnałowe, później – związki słowne. Istnieje między nimi ścisła współzależność, a w kolejności występowania poszczególnych rodzajów odruchów zaznaczają się wyraźne prawidłowości. Jako pierwsze występują zawsze reakcje niewerbalne. Wytwarzają się one początkowo na bodźce pierwszo- sygnałowe – są to reakcje zbliżone do tych, jakie obserwujemy u zwierząt. Później reakcje (niewerbalne) wytwarzają się również na bodźce drugosy- gnałowe. Jest to pierwszy rodzaj związków specyficznie ludzkich. W dalszej kolejności wytwarzają się dopiero reakcje werbalne: początkowo jako reakcje na bodźce pierwszosygnałowe i dopiero później jako reakcje na bodźce drugosygnałowe. Rozwój w tym zakresie jest bardzo szybki, wszystkie trzy rodzaje związków, w których występują słowa, pojawiają się często już w pierwszym roku życia dziecka, w dalszych latach żwiększa się wyraźnie ich liczba, rośnie ich znaczenie w zestawieniu z innymi wyuczanymi reakcjami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.