Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

ZDROWIE, ŚRODOWISKO I ŻYCIA CZ. II

Sposób, w jaki ludzie pojmują chorobę i radzą sobie z nią, często zależy od ich kulturowego lub subkulturowego środowiska. Podobnie, różne grupy etniczne w różny sposób reagują na ból i preferują różne metody leczenia. Zawód lekarza cieszy się dużym prestiżem społecznym, co łączy się z wysokimi dochodami. Po części jest to skutek profesjonalizacji medycyny, jaka dokonała się w połowie XIX w. Powołanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy zapewniło lekarzom decydujący wpływ na diagnozowanie i wybór metody leczenia choroby. Najnowsze tendencje w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wysiłki zmierzające do powstrzymania szybkiego wzrostu kosztów opieki medycznej, spowodowały rozrost biurokratyzacji medycyny i ograniczyły autonomię lekarzy.

Kształcenie lekarzy jest długotrwałe i kosztowne, co prowadzi do dużej przewagi w tym zawodzie osób wywodzących się z klasy średniej i wyższej. Trudność studiów medycznych zmienia początkowy idealizm studentów w bardziej realistyczny pogląd na to, czego mogą się nauczyć, i co mogą wykorzystać w praktyce lekarskiej.

Wzrost znaczenia medycyny doprowadził do medykalizacji społeczeństwa, upowszechniając medycynę i medyczny model ludzkiego zachowania nawet w tych dziedzinach życia społecznego, które nie mają nic wspólnego ze zdrowiem fizycznym. Czynności uważane niegdyś za „naturalne” – takie jak narodziny i śmierć – i wymagające małej lub żadnej interwencji lekarskiej obecnie stanowią pole działalności lekarzy. Psychiatrom w szpitalach i sądach powierza się definiowanie, czym jest dewiacja: praktyka ta coraz częściej jest kwestionowana przez samo środowisko lekarskie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.