Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Zdefiniowanie zdrowia psychicznego

Trudności zdefiniowania zdrowia nie zmniejszają się z chwilą zawężenia zakresu tego pojęcia do zdrowia psychicznego. Wchodząc na ten węższy teren zabieramy ze sobą nierozwiązane kwestie bardziej ogólne i stajemy wobec licznych problemów specyficznych. W 1963 roku B. Wootton (wg A. Podgóreckiego, 1969, s. 95) zebrał 25 definicji zdrowia psychicznego i podał własne sugestie. Ta wielość definicji wymownie wskazuje na trudności zadawalającego określenia zdrowia psychicznego.

Do kwestii bardziej ogólnych, tj. tych, które były wzmiankowane przy omawianiu definicji przyjętej przez ŚOZ, należy zagadnienie dobrego samopoczucia jako atrybutu zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego. I tak, jak na to wskazują m. in. E. Ro- sen i I. Gregory (1965, s. 8), budzi się wątpliwość czy można uważać człowieka za w pełni zdrowego, który jest pogrążony w nastroju przygnębienia, czuje się nieszczęśliwy i nie jest zdolny do swobodnego kierowania swymi myślami. Z drugiej jednak strony poczucie rądości i optymizmu bywa objawem chorobowym, m. in. niektórych chorób organicznych mózgu.

Kryterium przystosowania jednostki do społeczeństwa, często rozważane (por. m. in.: A. W. Scott, 1961: H. Michalska, 1964: R. R. Grinker Sr., 1967a: E. Syristova, 1968: A. Podgórecki, 1969: P. Joshi, 1971), również nie jest wystarczające. Wielu przestępców np. uznaje się za ludzi psychicznie normalnych, a zarazem osoby popadające w konflikty z grupą społeczną bywają wyrazicielami słusznych i postępowych idei, do których społeczeństwo nie dorosło, lub których to idei nie aprobują ludzie skupiający władzę i wpływający na kształtowanie się standardów społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.