Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Zastosowanie nauki o zachowaniu w nauczaniu i uczeniu się cz. II

Potrafimy wykonać opis zadania i jego analizę, wiemy, na czym polega uczenia się opanowywania, znamy warunki uczenia się i organizację procesu dydaktycznego. Jeśli dodamy do tego naszą znajomość teorii zachowania, mamy pełne przygotowanie do posługiwania się technologią kształcenia – możemy stosować teorię zachowania do praktycznych zagadnień nauczania i uczenia się.

Z technologii kształcenia można zrobić dwojaki użytek na rzecz optymalizacji nauczania dla każdego ucznia. Po pierwsze więc, zasady wzmacniania można stosować za pośrednictwem środków dydaktycznych czyli pomocy audiowizualnych, maszyn uczących i materiałów programowanych. Po drugie, zasady wzmacniania można włączyć bezpośrednio w strategie nauczania, w tok codziennej pracy nauczyciela. Najlepiej połączyć obie metody – nauczyciel posługuje się wówczas skutecznie środkami dydaktyczny-: mi a równocześnie prowadzi lekcję, korzystając w sposób logiczny i systematyczny z reguł pozytywnego wzmacniania. Jak widać, technologia kształcenia nie narzuca wyboru pomiędzy środkami dydaktycznymi a nauczycielem. Optymalne nauczanie poszczególnych uczniów wymaga jednego i drugiego.

Najpierw zajmiemy się zastosowaniem teorii zachowania za pośrednictwem środków dydaktycznych. Strategie dydaktyczne gwarantujące właściwe manipulowanie pozytywnymi wzmocnieniami zanalizujemy w rozdziałach 9. i 10. Tu poprzestaniemy jedynie na zwięzłym omówieniu rządzących nimi reguł.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.