Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Zależność szybkości uczenia się od czasu

O znaczeniu szybkiego następstwa wzmocnienia zdają się świadczyć również badania nad uczeniem się labiryntu, gdy w złożonym zachowaniu rozpatruje się kolejne reakcje. Fakt, że jako pierwsze eliminowane są końcowe ślepe uliczki, można wyjaśnić wpływem wzmocnienia następującego bezpośrednio po przejściu końcowych uliczek prawidłowych.

Na zależność szybkości uczenia się od czasu, w jakim stosowane są wzmocnienia, zwracano również uwagę w badaniach prowadzonych nad ludźmi. Terrell i Ware (1961) wykazali np. że już 7-sekundowe opóźnienie wzmocnienia w przypadku uczenia się przez dzieci rozróżniania kształtów i wielkości wpływa ujemnie na szybkość uczenia się. Szybkie następstwo wzmocnień zdaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku stosowania wzmocnień pozytywnych o charakterze nagrody. Opóźnienie ich powoduje zarówno wzrost niezbędnej liczby prób, jak i błędów popełnianych w czasie uczenia się (Setterington i Walters, 1964).

Jak wynika z wielu badań, wielkość efektu opóźnienia wzmocnienia zależy ponadto od rodzaju uczenia się i okoliczności towarzyszących. Opóźnienie jest szczególnie niekorzystne wówczas, gdy osoba ucząca się nie może sama ocenić, czy jej reakcje są prawidłowe, gdy nie zna zasad działania i posługuje się metodą prób i błędów. Z drugiej strony, znajomość zasad, umiejętność oceny i prawidłowa jej werbalizacja może całkowicie zlikwidować u człowieka efekt opóźnienia wzmocnienia (Renner, 1964).

Wzmocnienia bywają stosowane w dwojaki sposób. Mogą one następować po każdorazowym zadziałaniu bodźcem obojętnym lub po każdej prawidłowej reakcji, albo tylko po niektórych. W pierwszym przypadku mówi się o wzmacnianiu ciągłym, w drugim – o wzmacnianiu sporadycznym lub częściowym. Wiele badań poświęcono porównaniu efektywności tych dwu rodzajów wzmocnień w warunkowaniu klasycznym i instrumentalnym, a eksperymenty prowadzono ze zwierzętami oraz z ludźmi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.