Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Zabawy dydaktyczne

Rodzaje i formy zabaw dydaktycznych są bardzo różnorodne. Podstawową i wspólną ich Cechą jest to, że nie są one wynikiem swobodnej twórczości dzieci, lecz opracowują je wychowawcy do określonych celów kształcących. A zatem „dzieci nie wynajdują ich treści i nie przejawiają w tym zakresie swojej samodzielności i twórczych uzdolnień, ale otrzymują wszystkie warunki gry od wychowawcy w całkowicie gotowej postaci”18. Nie znaczy to, aby zabawy dydaktyczne nie wywoływały u dzieci zainteresowania: przeciwnie, są one dla dziecka bardzo atrakcyjne i sprawiają mu wiele przyjemności.

Zabawy dydaktyczne można organizować już w wieku poniemowlę- cym: pierwsze łatwe loteryjki obrazkowe, zabawy polegające na chowaniu, odszukiwaniu oraz nazywaniu schowanych przedmiotów są już dostępne dla dzieci w tym wieku. Badania eksperymentalne wykazały, iż dzieci w drugiej połowie drugiego oraz w 3 r.ż. potrafią już kierować się przy szukaniu schowanych przedmiotów barwą oraz kształtem jako oznaką miejsca, gdzie interesujący przedmiot został schowany (Babska, 1961). Właściwóść ta pozwala też na liczne ćwiczenia w zakresie różnicowania barw i kształtów.

Zabawy dydaktyczne mają szczególne znaczenie w wychowaniu zbiorowym w żłobkach i domach małego dziecka, stwarzają bowiem możliwość uzupełnienia dziecku braków wynikających z częściowego odcięcia od naturalnych podniet, w które obfituje środowisko rodzinne. Poprzez zabawy dydaktyczne można rozszerzyć zakres spostrzeżeń dziecięcych, a .także, dzięki kontaktom z coraz większą liczbą poznawanych przedmiotów i zjawisk, wzbogacić słownik dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.