Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Wrodzone cechy temperamentu

Na przykład H. Kaja57, przeprowadzając wieloaspektową analizę uwarunkowań tzw. trudności wychowawczych, stwierdził, iż związki między nimi a typami układów nerwowych u dzieci są nadzwyczaj złożone. Przedstawimy niektóre z wniosków szczegółowych, opartych na szerokim materiale empirycznym (badaniem objęte były dzieci w wieku od 7 do 16 lat: przebadano ogółem 891 przypadków, w tym 419 dzieci zgłoszonych do poradni i 472 uczniów szkoły podstawowej). Okazało się, iż dzieci trudne wychowawczo, o słabym typie układu nerwowego, częściej niż dzieci o silnym typie wykazywały obniżoną aktywność umysłową (różnica istotna statystycznie, p

Uzyskane wyniki potwierdzają zdanie wielu badaczy – stwierdzaliśmy to także niejednokrotnie68 – że o prawidłowym lub zaburzonym rozwoju dziecka nie decyduje jego temperament, ale wpływy środowiska i wychowania, rozumiane jako każdorazowo indywidualny, układ różnych czynników pozabiologicznych. Na przytoczonym przykładzie analizy trudności wychowawczych dziecka widać, iż u dzieci o silnym lub słabym w zasadzie typie układu nerwowego zjawiają się też i nietypowe formy zachowania się. Typ układu nerwowego określa więc tylko ogólną tendencję, która wyraża się na przykład – w wypadkach trudności dziecka – w tym, czynniki wpływające na, rozwój psychiczny dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: „Materiały do nauczania psychologii”, seria II, t. 1, 1966. iż wyznacza jakby jego taktykę obronną, która prowadzić ma do uwolnienia się od przykrości. Przy czym dzieci o słabym typie układu nerwowego częściej stosują taktykę bierno-obronną, a dzieci o silnym układzie nastawione są raczej na walkę i kontratak. Ponieważ typy „czyste” występują rzadko, bardziej celowe w diagnostyce cech osobowości i ewentualnie w określaniu jej zaburzeń wydaje się istotnie nie tyle wyznaczanie ostro odcinających się od siebie typów temperamentów i przyporządkowanych im form zachowania się, ile przyjęcie koncepcji wymiarów ciągłych, ułożonych w kontinuum.

W sumie, wrodzone cechy temperamentu mają znaczenie w tym sensie, iż wyznaczają w pewnym stopniu poziom „energii życiowej” i aktywności dziecka, ale jej ukierunkowanie zależy już od innych – jak powiedzieliśmy-pozabiologicznych czynników. W bezpośrednim związku z aktywnością własną dziecka i jej ukierunkowaniem pozostaje motywacja dziecka do działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.