Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

WRAŻENIA DZIECKA W OKRESIE SZKOLNYM

Wrażenia, jak wiemy, powstają na skutek oddziaływania świata materialnego na narządy zmysłowe człowieka. Odzwierciedlając cechy otaczającej go rzeczywistości,- człowiek nie pozostaje jednak bierny, lecz jednocześnie działa, przystosowuje się do otoczenia i przekształca je. W procesie oddziaływania człowieka na otaczający go świat dokonuje się także sprawdzanie danych dostarczanych przez narządy zmysłowe.

Człowiek przychodzi na świat z gotową zdolnością do odbierania wrażeń, z gotowymi narządami zmysłowymi. Wiemy jednak, że analizatory jako anatomiczne aparaty wrażeń podlegają rozwojowi. Rozwój ten dokonuje się u dziecka w toku jego działalności, w procesie jego wychowania i nauczania.

Specjalne badania84, np. nad wrażeniami wzrokowymi u dzieci, wykazują, że w szczególności ostrość wzroku stale wzrasta, między 6 a 15 r.ż. powiększając się prawie o 60e/o. Bardzo wyraźnemu rozwojowi w okresie nauki szkolnej podlega także wrażliwość dzieci na odcienie barw. Według danych autorów radzieckich w początkowym okresie nauki szkolnej, tj. w wieku 7-10 lat, wrażliwość ta zwiększa się o 45%, .a w okresie od 10 do 12 r.ż. (w kl. III -V) – o 60% w porównaniu z wrażliwością stwierdzoną podczas badań u uczniów klasy I.

Podobnie szybko dokonuje się rozwój wrażeń słuchowych. Szczególnie duże znaczenie w pierwszych latach nauki szkolnej ma rozwój u dzieci wrażeń stawowo-mięśniowych, odgrywających specjalną rolę w powstawaniu nawyków ruchowych. Subtelność tych wrażeń zwiększa się między 8 a 14 r.ż. o więcej niż 50%.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.