Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Ważne implikacje na użytek nauczania

Z reguły zróżnicowanej szybkości wynika również, że w jednej dziedzinie, np. w arytmetyce, uczeń może funkcjonować adekwatnie na poziomie myślenia formalno-operacyjnego, podczas gdy w naukach przyrodniczych pozostaje on na poziomie operacji konkretnych. Przyczyn takiego zróżnicowania funkcjonalnego najprawdopodobniej można się doszukiwać w jakościowych i ilościowych różnicych między minionymi doświadczeniami związanymi z tematyką różnych przedmiotów szkolnych. Musimy pamiętać, że stadia zachowania poznawczego następują po sobie nie tylko w wyniku dojrzewania, lecz i rozwoju, będącego wypadkową zarówno czynników biologicznych, jak i doświadczenia.

Z powyższych uwag na temat rozwoju wynika kilka ważnych implikacji na użytek nauczania. Najbardziej oczywista z nich sprowadza się do stwierdzenia, iż w nauczaniu powinno się dopuszczać dużą elastyczność – zarówno pod względem tempa, w jakim uczniowie mogą czynić postępy, jak i możliwych rodzajów materiałów dydaktycznych i zajęć. Równie istotne jest tu zdanie sobie sprawy z tego, że szybkość postępów, oraz wybór materiałów i zajęć muszą – o czym nauczyciele często zapominają – przynajmniej częściowo pozostawać w gestii ucznia.

Logiczny wniosek na użytek nauczania, jaki musimy wyciągnąć z powyższych implikacji, zawiera się w stwierdzeniu, iż obstawanie przy grupowej metodzie nauczania pozostaje w sprzeczności z tym, co dobrze wiadomo o zróżnicowaniu tempa rozwoju uczniów. Konieczne jest zarówno większe uwzględnianie indywidualnych właściwości rozwojowych uczniów, jak i przyznanie im większej odpowiedzialności za ich naukę. Poszukiwanie sposobów realizacji tych zadań będzie treścią naszych rozważań w ostatnim punkcie tego rozdziału. Przedtem uzyskamy jednak kilka wskazówek na temat tego „jak to zrobić” na podstawie reguł rozwoju związanych z założeniem obejmującym problematykę motywacji i sprzężenia zwrotnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.