Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

USTANOWIENIE NOWEJ WŁADZY CZ. II

Opisaliśmy cztery modele ustrojowe. Jednym z najstarszych jest monarchia, w której władza dziedziczona jest z pokolenia na pokolenie. Autorytaryzm – w formie dyktatury (Haiti) albo junty (Chile) – odmawia większości społeczeństwa prawa udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. Totalitaryzm jeszcze bardziej poszerza zakres władzy, ingerując, jak w przypadku Związku Radzieckiego, w życie codzienne obywateli. Demokracja opiera się na władzy ludu. Ustrojowi demokratycznemu sprzyjają: rozwój gospodarczy, strukturalne ograniczenia władzy rządu, brak istotnych podziałów społecznych, społeczna tolerancja dla odmienności poglądów, powszechny dostęp do informacji i rozproszenie władzy politycznej w społeczeństwie.

Ustrój Stanów Zjednoczonych opiera się na systemie dwupartyjnym, który wzmacnia polityczną stabilność państwa. Partie te gwarantują pluralizm sceny politycznej i stymulują aktywność obywateli. Do ich zadań należy selekcja kandydatów na stanowiska polityczne, co często wymaga zawiązania koalicji z grupami zakładającymi podobne cele. Partia Demokratyczna jest bardziej liberalna niż Partia Republikańska w kwestiach społecznych i gospodarczych i bardziej popiera interwencjonizm państwowy w tym zakresie. Grupy interesu, zwłaszcza komitety akcji politycznej, praktykują tzw. lobbying, czyli wywierają zorganizowany nacisk na władze wykonawcze i ustawodawcze, aby osiągnąć zamierzone cele. Socjalizacja polityczna rozpoczyna się w domu rodzinnym, kontynuowana jest w szkole, organizacjach społecznych i przez środki masowego przekazu. W danej rodzinie zauważa się podobne postawy polityczne: jej członkowie zazwyczaj należą do tych samych organizacji politycznych.

Istnieją dwa modele sprawowania władzy w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy teorii konfliktu twierdzą, że wszystkie główne decyzje polityczne są podejmowane przez małą grupę ludzi – elitę władzy. Pogląd przeciwny (model pluralistyczny) głosi, że władza w Ameryce jest o wiele bardziej rozproszona i że liczne grupy interesu nawzajem się równoważą i kontrolują, dzięki czemu żadna pojedyncza grupa nie może zdominować sceny politycznej. Oba modele stanowią ważne, choć tylko częściowe wyjaśnienie funkcjonowania władzy politycznej.

Wojna jest skrajnym przejawem władzy państwowej: nowoczesne technologie radykalnie zmieniły jej charakter. Terroryzm – jednostkowy lub państwowy – stanowi coraz większe zagrożenie dla współczesnego świata. Nowoczesna broń, ogólna dostępność środków transportu i komunikacji i mass media sprzyjają rozwojowi terroryzmu. Rewolucje są skutkiem wzrostu oczekiwań, poczucia nierówności społecznej, bierności rządzących i aktywności radykalnych przywódców wywodzących się z elity intelektualnej. Zadaniem rewolucji, po obaleniu dawnego reżimu, jest także ustanowienie nowej prawomocnej władzy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.