Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Uczenie się pojęć abstrakcyjnych

Pojęcia, których nie można wskazać lub doświadczyć wprost, znane są jako pojęcia abstrakcyjne. Jak pamiętamy z rozdziału 4., zazwyczaj wymagają one definicji słownej. O opanowaniu pojęcia abstrakcyjnego świadczy umiejętność objaśnienia bądź zilustrowania jego sensu za pomocą słów lub czynności. Samo wskazanie czy wybór pewnych przedmiotów nie jest w tym 200 wypadku wystarczające.

Podczas gdy parametrami pojęć konkretnych są zazwyczaj fizyczne atry- Przykłady pojęć buty przedmiotów, których uczniowie mogą doświadczać wprost, pojęcia abstrakcyjnych abstrakcyjne na ogół nie są bezpośrednio dostępne naszym zmysłom. Ich t0″ parametry odnoszą się z reguły do pewnych związków między pojęciami (często konkretnymi). Sens takiego związku trudno opisać inaczej niż za pomocą określeń słownych, ilustracji bądź pokazu. Rysunek 6-2 przedstawia kilka przykładów typowych pojęć konkretnych i abstrakcyjnych. Zauważmy, że dzięki równoległemu zestawieniu przykładów uwydatniona została różnica pomiędzy tymi dwoma typami pojęć.

Uczenie się pojęć abstrakcyjnych jest oczywiście bardziej złożone niż uczenie się pojęć konkretnych, rozróżnień czy łańcuchów reakcji. Wymaga ono czegoś więcej niż utworzenia związków pomiędzy określonymi bodźcami i reakcjami i, jak się zdaje, obejmuje także pewną celową aktywność wewnętrzną, której rezultatem są pewne modyfikacje schematów myślowych. Dochodzi wówczas do przegrupowania określonych informacji w nowe układy. Takie przegrupowanie może być skutkiem przemyśleń czy rozumowania, ale niekiedy odbywa się intuicyjnie, jakby w olśnieniu wyrażającym się spontanicznym: „aha!”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.