Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

UCZENIE SIĘ CZŁOWIEKA A UCZENIE SIĘ ZWIERZĄT CZ. II

Prowadzenie badań okazuje się trudne, nie wiadomo bowiem, jak ujednolicić warunki eksperymentalne, aby uzyskiwane wyniki były w pełni porównywalne. Najbardziej przydatne są te metody, które mogą być stosowane w podobnej formie zarówno w badaniach zwierząt, jak i człowieka. Metod tych jest jednak niewiele. Najwięcej badań porównawczych wykonano przy użyciu metod odruchowo-warunkowych, labiryntu i metody reakcji odroczonych.

Badania prowadzone za pomocą metod odruchowo-warunkowych dostarczyły szeregu zbieżnych informacji. Przede wszystkim stwierdzono, że najogólniejsze prawidłowości wytwarzania związków czasowych wykryte w badaniach zwierząt występują również u człowieka. Dotyczy to między innymi sposobu tworzenia się odruchów pobudzeniowych i hamulcowych, wprost proporcjonalnej zależności okresu utajenia reakcji warunkowej od odstępu czasu między początkiem działania bodźca warunkowego a momentem wzmocnienia, zależności siły reakcji warunkowej od aktualnej pobudliwości zaangażowanego ośrodka pcdkorowego, od siły bodźca warunkowego i ogólnej pobudliwości kory (Krasnogorski, 1954, 1958).

Oprócz podobieństw istnieją jednak również zasadnicze różnice. Na podstawie licznych badań zwrócono uwagę, że związki czasowe często wytwarzają się szybciej u człowieka niż u zwierząt, na ich utrwalenie potrzebna jest mniejsza liczba połączeń bodźca warunkowego z bezwarunkowym. Niekiedy są to związki wytworzone nagle, po jedno- lub dwukrotnym zadziałaniu bodźców. Aczkolwiek można prześledzić u człowieka te same stadia w tworzeniu się odruchów warunkowych, co u zwierząt , to jednak często początkowe stadia trwają bardzo krótko, a niekiedy nie obserwuje się ich wcale – od razu wytwarza się trwały odruch. Pomocny okazuje się tu system słowny. Uświadomienie sobie związku między bodźcami poprzez słowne sformułowanie dostrzeżonej zasady znakomicie ułatwia wytworzenie odruchu warunkowego i stanowi niewątpliwie specyfikę działania ludzkiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.