Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Teorie stresu rodzinnego

Jedną z pierwszych obszernych monografii na temat stresu jest Men under Stress, autorstwa Grinkera i Spiegela (1945). Badali oni reakcje lotni- ków amerykańskich, którzy w wyniku działań wojennych ulegli załamaniom psychicznym.

Pojęcie stresu psychologicznego definiuje Selye (1960 s. 70) jako „stan, który przejawia się swoistym zespołem składającym się ze wszystkich nieswoistych zmian w układzie biologicznym. Składnikami jego są widoczne zmiany wywołane przezeń niezależnie od przyczyny. Zmiany te są sumą wszystkich rozmaitych procesów przystosowawczych, zachodzących w jakimkolwiek czasie w ustroju”. Przedstawiona przez Selye’ego teoria stresu należy do biologicznej koncepcji stresu. Opisuje on mechanizm sterowania reakcją stresu. Stresor pobudza podwzgórze, przysadka wydziela więcej ACTH (hormonu adrenokortykotropowego). Pod wpływem ACTH zewnętrzna korowa część nadnerczy wydziela kortykoidy. Powoduje to zmniejszenie i zanik grasicy oraz inne zmiany towarzyszące, takie jak zanikanie węzłów chłonnych, hamowanie reakcji zapalnych i wytwarzanie cukru. Kolejną cechą reakcji stresu jest powstanie owrzodzeń układu pokarmowego, co jest skutkiem wysokiego poziomu kortykoidów we krwi. Stresor, np. zranienie, wpływając na organizm powoduje dwojakiego rodzaju zespół przystosowawczy:

– 1. „Lokalny Zespół Adaptacyjny” (LAS – Local Adaptation Syndrome), który obejmuje specyficzne zmiany w miejscu występowania stresora (w miejscu np. oparzenia, zranienia):

– 2. „Ogólny Zespół Adaptacyjny” (GAS – General Adaptation Syndrome), który obejmuje zmiany niespecyficzne, uogólnione. Dla Selye’ego on właśnie stanowi istotę stresu. Nie jest bowiem bezpośrednio związany z miejscem występowania stresora, ale dotyczy niespecyficznych zmian fizjologicznych wynikających z wpływu stresora.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.