Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Temat i integrat potrzeby

Temat {thema) jest po prostu molarną interakcyjną jednostką zachowania. Obejmuje ona sytuację wzbudzającą (presję) oraz działającą potrzebę. Temat odnosi się więc do interakcji między potrzebami i presjami, dzięki czemu umożliwia bardziej całościowe i mniej fragmentaryczne ujęcie zachowania. Za pomocą tego pojęcia teoretyk może przedstawić sytuacje, które wzbudzają określone potrzeby, czyli prowadzą do ich zadziałania, a także wynik czy wypadkową działania tych potrzeb.

Tematy są różne, od prostych odwzorowań pojedynczej interakcji podmiot – obiekt do ogólniejszych i mniej dokładnych odwzorowań dłuższych działań: obejmują także odwzorowania reprezentujące połączenie pewnej liczby prostych tematów (tematy seryjne). Temat jako jednostka analizy jest naturalnym wynikiem przekonania Murraya, że relacje interpersonalne powinno się odwzorować w formie jednostki diadycznej (dyadic unit). Oznacza to, że teoretyk musi przedstawić nie tylko podmiot, który stanowi ośrodek zainteresowania, lecz musi także przedstawić w pełni charakter osoby, z którą podmiot wchodzi w interakcję. Teoretyk musi wykazać równą troskę o szczegółowe poznanie zarówno podmiotu, jak i obiektu, aby mógł przewidzieć konkretne interakcje społeczne między dwiema osobami.

Aczkolwiek potrzeby nie muszą być związane z określonymi obiektami w środowisku, to jednak często się zdarza, że w miarę nabywania doświadczenia jednostka zaczyna wiązać specyficzne obiekty z pewnymi potrzebami. Może ona również przyswajać sobie i kojarzyć z daną potrzebą określone formy reagowania, czyli sposoby podchodzenia do tych obiektów lub unikania ich. Gdy nastąpi taka integracja

Dynamika osobowości 213 potrzeby, wyobrażenie obiektu środowiskowego oraz czynności instrumentalnych, Murray mówi o integracie potrzeby (need integrate). Intégrât potrzeby jest to dobrze ukształtowana „dyspozycja tematyczna” (thematic disposition) – potrzeba pewnego rodzaju interakcji z pewnego rodzaju osobą lub obiektem. W wypadku istnienia integratu potrzeby wzbudzenie tej potrzeby będzie zwykle skłaniać daną osobę do poszukiwania we właściwy sposób obiektu środowiskowego odpowiadającego wyobrażeniu, które było częścią integratu potrzeby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.