Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Techniki modyfikacji zachowania

Inżynieria behawiorystyczna składa się z wielu metod i technik modyfikacji zachowania, które odnoszą się zarówno do ludzi normalnych, jak i do ludzi chorych, u których występują różnorodne zaburzenia reakcji. W ostatnich latach szczególnie rozwinęła się tak zwana terapia behawiorystyczna, która stanowi gałąź inżynierii i której celem jest oduczenie reakcji patologicznych i dewiacyjnych. Mimo pewnych osiągnięć użyteczność tej terapii jest dość ograniczona. Znacznie większe znaczenie społeczne mają techniki i metody modyfikacji zachowania ludzi normalnych: można je bowiem stosować w szkol«, zakładzie przemysłowym bądź w administracji.

W rozdziale tym przedstawię kilka technik modyfikacji zachowania, które stanowią osiągnięcia inżynierii behawiorystycznej i które rozszerzą naszą wiedzę o sterowaniu reakcjami człowieka.

W wielu systemach instytucjonalnych i w życiu prywatnym zachowanie ludzi jest dość paradoksalne. Bodźce i zdarzenia neutralne lub nawet korzystne wywołują u nich reakcje lękowe, agresję lub silny gniew. Na przykład unikają oni takich zwierząt jak psy czy koty. Pojazdy mechaniczne czy kąpiel w jeziorze wywołują paniczny strach. Wszelkie kontakty interpersonalne, a szczególnie perspektywa rozmowy z przełożonym lub z płcią przeciwną rodzą silne reakcje lękowe lub agresywne. Są oni wrogo nastawieni do zmian przestarzałych struktur organizacyjnych. We wszystkich tych przykładach sytuacje pożądane społecznie wywołują reakcje ucieczki, lęku lub gniewu. Takie zachowanie jest bardzo niekorzystne, utrudnia przystosowanie się jednostki do otoczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.