Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Szybkość wytwarzania odruchu warunkowego

Czas trwania poszczególnych stadiów wytwarzania się odruchu warunkowego. jest zmienny i zależy przede wszystkim od wieku dziecka.,U młodszych dzieci początkowo stadia trwają długo, u starszych uzyskuje się niekiedy od razu czwarte stadium.

Szybkość wytwarzania odruchu warunkowego zależy również w dużej mierze od receptora i strukturalnej dojrzałości mózgowej części analizatora. Poszczególne okolice kory mózgowej rozwinięte są U noworodka nierównomiernie. Na przykład bodźce działające na aparat przedsionkowy wcześniej wywołują u niemowlęcia zahamowanie ogólnej aktywności (drugie stadium) niż bodźce działające na narząd słuchu lub wzroku. Stosunkowo późno wytwarza się odruch warunkowy na bodźce wzrokowe: wszystkie stadia jego rozwoju zachodzą w 2 mieś. ż., przy czym stadium czwarte osiągane jest dopiero pod koniec tego miesiąca.

Na przebieg procesu wytwarzania odruchu warunkowego i długość jego poszczególnych stadiów wywiera ponadto wpływ zespół czynników składających się na aktualny stan dziecka. Chodzi tu m.in. o stopień ogólnego pobudzenia dziecka, stan pobudliwości ośrodka odruchu bezwarunkowego, na podłożu którego wytwarza się odruch warunkowy, stan ośrodka bodźca warunkowego, przebieg niektórych czynności fizjologicznych. Nie bez znaczenia jest rodzaj i indywidualne właściwości odruchu bezwarunkowego, na podłożu którego wytwarza się odruch warunkowy. Isiotny wpływ ma również całokształt sytuacji doświadczalnej, zespół bodźców stosowanych, a także czynniki uboczne.

Jako pierwszy naturalny odruch warunkowy, obser- wowalny w warunkach życia codziennego, opisują autorzy r u eh y ssania u 2-tygodnipwych dzieci, występujące przy ułożeniu do karmienia. Jest to odruch na zespół bodźców kinestetycznych, mięśniowych i labiryntowych. Charakterystyczne jest, że w owym czasie bodźce działające pojedynczo okazują się niedostateczne do wytworzenia odruchu, ich działanie izolowane nie wywołuje reakcji. Na przykładzie odruchu ssania można prześledzić zmieniającą się rolę poszczególnych czynników, sygnalizujących bodziec bezwarunkowy. Stopniowo coraz większego znaczenia nabierają podniety dystansowe. Warunkowy odruch ssania pojawia się na sam widok piersi matki. Początkowo położenie do karmienia jest wystarczającym sygnałem i eliminowanie czynnika wzrokowego jeszcze u 7-ty- godniowego dziecka nie wpływa hamująco na ruchy ssania. U 9-tygodnio- wego niemowlęcia czynnik wzrokowy odgrywa rolę istotniejszą, eliminowanie go z zespołu bodźców powoduje brak reakcji warunkowej, jednakże izolowany bodziec wzrokowy również nie wywołuje reakcji. Dopiero między 10 a 12 tygodniem życia pojawia się u niemowlęcia reakcja warunkowa ssania na sam bodziec wzrokowy (Kolcowa, 1958) (rys. 17).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.