Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Świadoma zgoda – lecznie dziecka z białaczką cz. II

Pomimo poważnego stresu członkowie rodzin często są w stanie zaakceptować chorobę i podjąć zachowania konstruktywne. Nie oznacza to braku problemów, załamań emocjonalnych, okresowego podejmowania zachowań obronnych. Najlepiej byłoby wykrywać postawy niewłaściwego przystosowania jak najwcześniej i natychmiast im przeciwdziałać. Bardzo istotne jest, aby opieka nad dzieckiem angażowała oboje rodziców, ponieważ zachęca to ich do pogłębiania wzajemnej komunikacji i rozwija empatię.

Faza czujności – trwa ona przez kilka lat od momentu postawienia diagnozy. Rodzice wierzą, że ich dziecko będzie zdrowe, jednak przeżywają silny niepokój i poczucie niepewności. Drobne przeziębienia i choroby spotykają się z silną reakcją i przeżywanym lękiem przed nawrotem białaczki. W tej fazie można mówić o istniejącej adaptacji lub jej braku. Możliwość powrotu dziecka do domu jest bardzo oczekiwana, ale to też rodzi stresy. Rodzice pojmują szpital jako miejsce bezpieczne, gdzie dziecko ma odpowiednią opiekę i boją się, czy sami będą mogli się nim opiekować. Sytuacja w domu po powrocie dziecka jest trudna. Dochodzi dużo nowych obowiązków. Powstają obawy o reakcje otoczenia na chore dziecko, może dojść do odsuwania się od ludzi. Rodzice powinni być przygotowani przez lekarzy i inne rodziny do znoszenia różnych niewłaściwych reakcji.

Gdy dziecko musi wrócić do szpitala, rodzice mogą być dotknięci ponowną koniecznością przerzucenia swoich obowiązków rodzicielskich na szpital, albo też być zadowoleni, że dziecko będzie odpowiednio leczone. Takie reakcje są całkiem normalne. Każdy człowiek ma swój własny sposób radzenia sobie z kryzysem. Czasem ktoś początkowo wydaje się być bardzo odporny, a załamuje się przy powrocie dziecka do szpitala. Dzieje się tak dlatego, że z opóźnieniem dociera do niego świadomość powagi choroby. Rodzicom mogą pomagać krewni, lekarze, a także inni rodzice znajdujący się w podobnej sytuacji. Różne czynniki pozwalające ocenić stan adaptacji rodziny obrazuje tabela. Dobra adaptacja pozwala wzmocnić więzy rodzinne. Nieprawidłowa adaptacja wymaga pomocy profesjonalisty od zdrowia psychicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.