Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Student i przedstawienie mu poglądu na osobowość – kontynuacja

W przeciwieństwie do takiego sposobu podejścia my zdecydowanie zalecamy, aby student, po dokonaniu przeglądu dostępnych teorii osobowości, zaakceptował określone stanowisko teoretyczne bez zastrzeżeń, w sposób emocjonalny i pełen zapału. Niech będzie zaabsorbowany teorią i pełen dla niej entuzjazmu, zanim zacznie analizować ją krytycznie. Teoria osobowości niewiele da temu, kto podchodzi do niej powściągliwie, z rezerwą i krytyką. Podsunie ona problemy entuzjaście i pobudzi go do badań, lecz nie uczyni tego samego dla chłodnego, obiektywnego obserwatora. Niech studenci wykorzystają swe zdolności krytyczne i drobiazgowy aparat naukowy w przeprowadzanych przez siebie badaniach, tak aby ich wyniki były w pełni wiarygodne. Jeśli dana jednostka istotnie wyprowadza z jakiejś teorii jej konsekwencje i angażuje się w stosowne badania, to będzie mieć wiele okazji do zniechęcenia i rozpaczy, w związku z zagadnieniem adekwatności tej teorii i w końcu może dojść do przekonania, że jest ona nieużyteczna. W każdym razie osoba ta będzie mieć sposobność ustalenia, do czego właściwie teoria ta może się przydać jej samej.

Jesteśmy mocno przeświadczeni o tym, że obecnie nie jest stosowny czas ani okoliczności na podejmowanie prób dokonania syntezy czy integracji teorii osobowości. Mówiąc najprościej, sądzimy, że nie byłoby mądrze usiłować dokonać syntezy teorii, których empiryczna użyteczność pozostaje w dużym stopniu nie udowodniona. Dlaczego mielibyśmy dobierać poszczególne elementy koncepcji na podstawie oceny estetycznej i spójności wewnętrznej, gdy ważną sprawą jest to, jak elementy te przedstawiają się w świetle danych empirycznych? Sądzimy, że znacznie bardziej owocne niż wszelkie próby stworzenia wzorcowej teorii jest staranne rozwinięcie jednej istniejącej teorii i szczegółowe jej opisanie, z jednoczesnym uwzględnieniem stosownych danych empirycznych. Ostateczna odpowiedź na wszelkie problemy teoretyczne zawarta jest w dobrze kontrolowanych danych empirycznych, a charakter tych danych będzie adekwatnie określony dopiero wtedy, gdy same teorie zostaną lepiej opracowane. Czym innym jest modyfikacja teorii na podstawie danych empirycznych, które zmuszają teoretyka do wprowadzenia jakiejś istotnej zmiany, a czymś zupełnie innym modyfikacja teorii ze względu na jakąś niezgodność przesłanek lub problem z zakresu oceny. Jesteśmy przekonani, że prawie każda teoria, jeśli zostanie rozwinięta w sposób systematyczny i powiązana z zakrojonymi na szeroką skalę badaniami empirycznymi, daje większe nadzieje postępu niż zlepek istniejących teorii, spośród których wiele jest nieprecyzyjnie sformułowanych i niewystarczająco powiązanych z danymi empirycznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.