Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Stan adaptacji rodziny w sytuacji gdy dziecko jest chore na raka

Stan adaptacji rodziny w sytuacji wpływu choroby jako stresora reakcje cechujące dobrą adaptację rodzice i inni członkowie rodziny są w stanie otwarcie rozmawiać o chorobie i o tym, jak ona wpływa na ich życie

– powrót do pracy i szkoły, prowadzenie życia rodzinnego, robienie planów na przyszłość

– zdolność do asystowania dziecku w jego trudnościach

– zdolność do zwrócenia się o pomoc do lekarzy lub innych osób wczesne oznaki problemów w radzeniu sobie członkowie rodziny czują się wzajemnie wyobcowani, nie potrafią utworzyć nowego stanu normalności w rodzinie

– poczucie wyobcowania, konieczność przymuszania się, by wrócić do pracy, szkoły, do życia rodzinnego i wspólnotowego, niechęć do myślenia o przyszłości

– ogólny pesymizm, trudności w podejmowaniu odpowiedzialności rodzicielskiej, strach przed narzucaniem ograniczeń

– rzadkie lub żadne relacje z zespołem medycznym, połączone z poczuciem samotności i izolacji reakcje cechujące brak adaptacji niezrównoważenie inter- i intrapersonalne, trudności w rozwiązywaniu problemów, niezgoda małżeńska

– niezdolność powrotu do szkoły, pracy, izolacja, brak planów na przyszłość

– rezygnacja z odpowiedzialności rodzicielskiej lub całkowita pobłażliwość wobec dziecka

– odrzucenie pomocy zespołu lekarskiego, rodziny

Dłuższy okres remisji uspokaja rodzinę, zaczyna ona planować przyszłość. Trudność może tu sprawiać pojawianie się skutków ubocznych albo obawa, że lekarze zapomnieli o leczeniu (jeśli np. nie wymagają już tak częstych wizyt w szpitalu).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.