Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

SPRAWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI STARSZYCH LUDZI

Wyjaśnimy pokrótce istotę sprawnego działania przed omówieniem wpływu procesu starzenia się. Sprawne zachowanie się jest to nabyta technika przystosowania się, wymagająca często wielu godzin uczenia się i myślenia oraz wielu prób praktycznych. Trzeba je odróżniać od zachowania instynktownego (wrodzonego) i od innych gorzej wyćwiczonych technik przystosowania się. Niewiele jest (jeśli w ogóle istnieją) wzorców złożonego i zorganizowanego instynktownego zachowania się ludzi, natomiast różny jest „stopień wprawy” uzyskanej przez ludzi w takich czynnościach, jak np. taniec, kierowanie samochodem lub gra w golfa. Wprawa jest to wypraktykowana zdolność do wykonywania czynności, obejmująca wnikliwą percepcję, prawidłowy osąd i właściwe działanie.

Ponieważ sprawne działanie angażuje całą osobowość człowieka, trudno jest rozpatrywać oddzielnie procesy składające się na biegłe wykonywanie czynności. Nawet przy tak prostej pracy, jak robota na drutach, różnorodne aspekty czynności są ze sobą powiązane i błąd w jednej czynności zakłóca całą pracę. Czynność roboty na drutach jest osadzona w szerszym kontekście „człowieka w jego otoczeniu”. Motywy i intencje, które powodują i kierują człowiekiem przy wykony- wanej aktualnie pracy, mogą ulegać zmianom z przyczyn zewnętrznych: zmiana motywów i intencji wpływa wówczas na samą czynność. Doświadczenie i wprawa, znajomość zadania, otoczenie, rozproszenie uwagi i podniecenie, osobiste uczucia – – wszystko to może mieć wpływ na końcowy wynik czynności. Szerszy problem „przystosowania się” omówiony był już poprzednio (por. rozdz. IV).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.