Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Słynne badania H. F. Harlowa

Na rolę doświadczeń wskazywały w sposób dobitny badania nad zwierzętami. Wiele z tych badań potwierdziło zdecydowanie istnienie odkrytego już w latach trzydziestych przez K. Lorenza zjawiska nazwanego imprinting. Stwierdzono mianowicie istnienie specyficznych doświadczeń, których wystąpienie w ściśle określonych i tylko tych właśnie okresach życia (zwanych okresami krytycznymi) jest niezbędne do ukształtowania się istotnych dla danego gatunku czynności motorycznych, percepcyjnych, jak też motywów działania (por. rozdz. III, A, 1).

Słynne badania H. F. Harlow a82, odnoszące się do genezy emocji u małp człekokształtnych, wykazały niezbicie, że dla ukształtowania się emocji uznawanych poprzednio. za wrodzone oraz idących z nimi w parze zachowań, m.in. seksualnych i macierzyńskich, niezbędne jest wystąpienie we wczesnych okresach życia określonych doświadczeń społecznych. Ekstrapolując wyniki tych badań, formułowano wniosek, iż dziecko ludzkie, które w pierwszych miesiącach życia nie nawiąże więzi -emocjonalnej z drugim człowiekiem, nie będzie już nigdy zdolne nawiązać tej więzi. Badania Harlowa zwróciły uwagę na rolę interakcji z rówieśnikami w procesie uspołecznienia i w rozwoju emocji, zapoczątkowując wiele badań z tego zakresu. Było to nowością w zestawieniu z wyłącznym niemal poprzednio akcentowaniem – w wyniku koncepcji psychoanalitycznych – znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka jego doświadczeń emocjonalnych z człowiekiem dorosłym.

Fakt, iż na przebieg rozwoju wyraźny pozytywny wpływ wywierają wczesne doświadczenia w postaci odpowiedniej stymulacji sensorycznej, potwierdzały sypiące się lawiną badania, zapoczątkowane przez D. O. H e b b a. Zaobserwował on mianowicie, iż szczury, które głaskał eksperymentator, stawały się „mądrzejsze”, lepiej znajdowały drogę wyjścia z labiryntu. Znaczenie stymulacji sensorycznej stwierdzono nie tylko w przypadku wzbogacania środowiska zwierzęcego, lecz również przy jego zubożaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.