Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Sformułowanie sensownych nadrzędnych zasad praktycznych

Czy pamiętasz Michała z rozdziału 5? Michał rozumiał sens szerokich ogólnych pojęć i reguł związanych ze skracaniem ułamków. Wiedział ogólnie, czym jest dzielenie, a jednak nie potrafił skracać konkretnych ułamków. Tłumaczy się to tym, że nie miał dość wprawy i praktyki z odpowiednimi kombinacjami liczbowymi i dlatego nie przechowywał ich w pamięci w stopniu umożliwiającym natychmiastowe i wyraźne przypomnienie ich sobie w razie potrzeby.

Jeśli zależy Ci na wystąpieniu transferu, musisz podjąć decyzję, jakie informacje. wartości i ruchy podstawowe powinny stać się przedmiotem ćwiczeń gwarantujących ich zapamiętanie oraz możliwość szybkiego i dokładnego przypomnienia.

Oczywiście nie ma tu gotowych recept. Mogę ci co najwyżej wskazać, czym powinieneś się kierować. Jak się zapewne domyślasz, decyzja zależy od szczegółowych celów dydaktycznych, jakie stawiasz przed uczniami oraz od wyników analizy tych celów.

Kiedy już ustaliłeś, czego Twoi uczniowie mają się nauczyć i co muszą umieć, żeby móc się tego nauczyć, masz już całkiem niezłe wyobrażenie o tym, jakie informacje, postawy czy umiejętności ruchowe powinni oni przyswoić sobie i wyćwiczyć, aby ich przechowywanie w pamięci i przypomnienie umożliwiało wystąpienie transferu.

Jeżeli mój sposób nauczania ma być zgodny z tym, czego uczę tu o nauczaniu, uczeniu się i transferze, to powinienem pomóc Ci w sformułowaniu sensownych nadrzędnych zasad praktycznych oraz przećwiczyć z Tobą posługiwanie się nimi. Dlatego teraz:

– 1. Przejrzyj informacje przedstawione dotychczas w tym rozdziale uwzględniając rysunki 7-1 i 7-2. Sformułuj jak najwięcej zasad praktycznych, które dla Ciebie i Twoich uczniów będą stanowić ogólne wytyczne do nauczania i uczenia się szkolnego nastawionego na wywołanie transferu.

– 2. Dla każdej reguły dobierz przykład ilustrujący sposób jej zastosowania. Zasady praktyczne, które mnie przyszły do głowy podane są wraz z przykładami w następnym fragmencie tego rozdziału. (Uwaga: Jest to zadanie na poziomie syntezy i wykonanie go stanowi probierz Twego przekonania o tym, że jest rzeczą ważną, abyś nauczył się uczyć tak, by występował transfer).

– 3. Przypuśćmy, że uczysz dopiero pierwszy rok i że jeden z twych starszych kolegów wygłasza taką oto uwagę: „nauczanie nastawione na transfer w teorii przebiega znakomicie, ale nauczyciele naprawdę nie mają czasu zaprzątać sobie tym głowy w rzeczywistej sytuacji szkolnej”. Co byś na to odpowiedział?

Synteza nadrzędnych reguł nauczania i uczenia się o wywołanie transferu

Zwrot „nauczanie nastawione na wywołanie transferu” implikuje, że transfer nie zachodzi w sposób automatyczny. Najogólniej mówiąc, jest to prawda. Jednak, jak pamiętamy z początków tego rozdziału, transfer stanowi często przypadkowy element doświadczeń z uczeniem się we wszystkich trzech sferach. Jako nauczyciele, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze zabiegi dydaktyczne często prowadzą do wystąpienia przypadkowego transferu, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Ważniejsze jest jednak to, abyśmy opanowali wstępne warunki transferu planowanego. Innymi słowy, zamiast zdawać się na przypadek, lepiej jest ze zrozumieniem opanować ogólne reguły nadrzędne nauczania i uczenia się nastawionego na transfer oraz mieć w pogotowiu określone wiadomości i umiejętności niezbędne do posługiwania się nimi w razie potrzeby.

Jeżeli mamy uczyć w sposób sprzyjający wystąpieniu transferu i pomóc naszym uczniom w tym, by przyczynili się do tego swą pracą, musimy przyswoić sobie i zapamiętać zarówno reguły ogólne, jak i określone ‚szczegóły.

W pięciu kolejnych fragmentach tego rozdziału przedstawiam i ilustruję przykładami nadrzędne zasady praktyczne nauczania i uczenia się nastawionego na transfer, do których doszedłem na podstawie naszych dotychczasowych rozważań. Taka technika prezentacji materiału, którą może- 253 my określić hasłem „reguła-przykład”, jest powszechnie stosowana w rozu- mowo-recepcyjnej metodzie uczenia się. Zacznijmy od przedstawienia reguł: (1) Nauczaj tak, by transfer wystąpił we wszystkich trzech sferach, (2) Zdecyduj, co ma być przedmiotem transferu, (3) Spraw, by uczenie się przebiegało ze zrozumieniem, (4) Ćwicz to, co ma być przedmiotem transferu, (5) Kładź nacisk na uogólnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.