Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

S-R jako eksperymentalne podejście do zachowania ludzkiego

Aczkolwiek teoretycy S – R nie są zgodni w tej sprawie, to jednak powszechnie kładą oni nacisk na to, że funkcją teorii jest ukierunkowywanie badań, oraz na konieczność eksperymentalnego rozstrzygania różnic teoretycznych. Pod tymi względami członkowie tej grupy zdecydowanie przewyższają większość innych teoretyków osobowości. Ogólnie biorąc teoretycy ci mają lepsze poczucie istoty teorii i jej funkcji w dyscyplinie empirycznej niż jakakolwiek inna grupa teoretyków osobowości. W ich pracach, w porównaniu z pracami innych teoretyków, mniej jest uprzedmiotowienia (reifikacji), mniej jałowych sporów o słowa i większa gotowość do traktowania teorii jako zbiorów reguł, które stosuje się tylko wtedy, gdy można wykazać, że są one bardziej użyteczne niż inne zbiory reguł. Ten wysoki poziom metodologiczny jest niewątpliwie przyczyną względnej jasności sformułowań i formalnej adekwatności tych teorii.

Pod wieloma względami teoria S – R jest typowym przykładem eksperymentalnego, obiektywnego podejścia do zachowania człowieka. Jako taka jest ona głównym przedmiotem krytyki wielu psychologów, przekonanych, że właśnie zrozumienie zachowania ludzkiego musi wymagać czegoś więcej niż niewolniczego stosowania eksperymentalnych metod nauk fizycznych. Krytycy ci sądzą, że aczkolwiek ich własnym stanowiskom teoretycznym można zarzucić, że opierają się na obserwacjach empirycznych, które nie są wystarczająco kontrolowane, to jednak obserwacje te przynajmniej dotyczą tych zjawisk, których mają dotyczyć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.