Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

S-R jako eksperymentalne podejście do zachowania ludzkiego cz. II

W wypadku teorii S-R większość dokładnych badań nie tylko dotyczy zachowań prostych zamiast złożonych, lecz – co ważniejsze – często przeprowadza się je na takich gatunkach zwierząt, które są filogenetycznie bardzo odległe od organizmu ludzkiego i wyraźnie różnią się od niego pod wieloma istotnymi względami. Cóż warte są ścisłość i dokładne określenie szczegółów sytuacji eksperymentalnej, jeśli potem badacz jest zmuszony przyjmować wątpliwe założenie dotyczące ciągłości filogenetycznej, aby móc odnieść uzyskane przez siebie wyniki do zjawisk mających ważne znaczenie? Przekonaliśmy się już, że teoretycy S – i? są zdania, że zasady uczenia się ustanowione w laboratoryjnych badaniach nad zwierzętami muszą być potwierdzone w eksperymentach, w których badani są ludzie. Tak więc istnieje tu w zasadzie zgoda co do konieczności koordynujących badań: problem polega na tym, ile zaufania można pokładać w teorii, zanim zostanie przeprowadzona znaczna liczba takich badań.

Podobny zarzut, często wysuwany, przeciw podejściu opartemu na teorii uczenia się głosi, że większość pozytywnych cech tego stanowiska, takich jak ścisłe definicje, jasność, a także obfitość badań, występuje wtedy, gdy teorię tę stosuje się do zachowania zwierząt lub bardzo ograniczonych obszarów zachowania człowieka. Gdy teorię tę stosuje się do złożonego zachowania ludzkiego, jest ona w takiej samej sytuacji, jak inne teorie osobowości, z definicjami ad hoc i rozumowaniem przez analogię, co zamiast wyjątku stanowi regułę. W krytyce tej wskazuje się, że ścisłość i względna poprawność formalna teorii S – i? są iluzoryczne, ponieważ istnieją tylko wtedy, gdy teorie te stosuje się w bardzo ograniczonym zakresie. Gdy tylko dokona się uogólnienia teorii uczenia się, jasno określone pojęcia stają się wieloznaczne, ścisłe definicje – niedokładne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.