Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Rozwój spostrzegania w młodszym wieku szkolnym

Zupełnie inaczej odbywa się proces spostrzegania rysunku-ilustracji. Ilustracja ma zastąpić dziecku niemożliwe w danych warunkach spostrzeganie realnego przedmiotu, np. morza, pustyni, puszczy itd. Dlatego spostrzeżenie ilustracji będzie tym pełniejsze i lepsze, im lepiej i dokładniej dziecko spostrzeże wszystko, co zostało konkretnie przedstawione na takim obrazie. Zadanie polega tu na ujęciu wszystkich szczegółów, na jak najpełniejszym ujęciu tego, co występuje na danym rysunku-ilustracji.

W jednym i drugim wypadku ważną rolę odgrywa kierujące procesem spostrzegania słowo dorosłego. Przy rysunku schematycznym, gdzie spostrzeganie dziecka ma mieć charakter wybiórczy, spostrzeże ono głównie to, na co wskaże osoba kierująca spostrzeżeniem, co wyodrębni przez słowo. W rysunku-ilustracji dziecko ma być nastawione na ogarnięcie, zaobserwowanie, zapamiętanie całości z jak największym bogactwem szczegółów.

Rozwój spostrzegania w młodszym wieku szkolnym polega głównie na tym, że dziecko nabiera umiejętności skupienia się na przedmiocie spostrzeganym lub obserwowanym. Pod wpływem nauczania spostrzeżenia dziecka stają się bardziej ukierunkowane, trwałe, dokładne i skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że program nauki szkolnej już w kl. I – IV wymaga bardziej złożonych form spostrzegania, niż to było w okresie przedszkolnym, i w związku z tym rozwija je i kształtuje. Praktyka obserwacji, zorganizowana tak w toku nauki szkolnej, jak i poza szkołą, nie tylko sprzyja przyswajaniu przez dziecko wiedzy szkolnej i wiedzy o życiu, ale podnosi jego ogólny poziom umysłowy i kształtuje tak ważną cechę osobowości, jak spostrzegawczość, z którą znów łączy się powstawanie w charakterze dziecka takich właściwości jak: dociekliwość, zdolność rozumienia otoczenia, wnikliwość, badawczy stosunek do różnych dziedzin wiedzy ludzkiej i do otaczającej rzeczywistości. Zdarza się wreszcie, że w związku ze szczegółowymi i indywidualnymi zainteresowaniami, które formują się w końcu młodszego wieku szkolnego (a wyraźniej zaczynają występować w starszym wieku szkolnym), indywidualizuje się także i specjalizuje spostrzegawczość dzieci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.