Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Rozwój psychologii dziecka w latach dwudziestych

Rozwój psychologii dziecka w omawianych latach dwudziestych idzie kilkoma torami. Z jednej strony podejmowana jest, obok krytyki mecha- nistycznych kierunków psychologii rosyjskiej, także krytyka różnych koncepcji psychologii zachodniej (K. Btihler, personalizm W. Sterna, psychologia postaci i in.). Z drugiej – toczą się badania w zakresie rozmaitych problemów rozwoju dziecka.

Tak więc w stworzonym przez W. M. Biechtieriewa Leningradzkim Instytucie Badania Mózgu wykonano pod kierunkiem N. M. Szczeło- wanowa szereg interesujących badań nad rozwojem małego dziecka, opartych głównie na metodyce odruchowo-warunkowej i ścisłej, systematycznej obserwacji. Mimo początkowego refleksologicznego nachylenia, prace Biechtieriewa i Szczełowanowa135 oraz ich współpracowników: M. P. Denis owej, N. L. Figurina13 i innych pozwoliły wykryć szereg interesujących faktów i praw rozwojowych. Uczonym tym psychologia zawdzięcza: ustalenie najwcześniejszych okresów pojawiania się i różnicowania rozmaitych odruchów warunkowych, właściwości procesu hamowania wewnętrznego u dzieci, roli reakcji orientacyjnej i reakcji ożywienia w 1 i 2 mies.ż., ustalenie faz rozwoju recepto- rycznej i motorycznej aktywności dziecka, rozwoju chwytania i ruchów z przedmiotami itp. Wyniki ich badań stanowiły już wtedy trwały wkład do psychologii dziecka.

W latach dwudziestych powstaje, też dosyć obszerna literatura dzienniczkowa i oparte na .jej podstawie monografie, nie mające jednak większego znaczenia. Prace psychologiczne koncentrują się bowiem na testowych badaniach selekcyjnych o charakterze pedologicznym. Ich masowe rozpowszechnienie w szkołach i poradniach sprzyjało trwaniu błędnej teorii rozwoju: ulegali jej nawet psychologowie tej miary, co P. P. Błońskił3T, a nazwę „pedologia” noszą nie tylko liczne placówki psychologii teoretycznej i stosowanej, ale nawet prace takich uczonyęh, jak L. S. Wygotski138, zdecydowany przeciwnik i krytyk tetirii dwóch czynników i innych koncepcji pedologicznych139.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.