Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

ROZWÓJ HETEROSEKSUALNY MŁODZIEŻY

Jednym z ważnych aspektów rozwoju społecznego młodzieży jest kształtowanie się stosunku do osób płci odmiennej. Zdaniem S. B a 1 e y a (1959, s. 197), stosunki między osobami różnych płci (przyjaźń, flirt, miłość) zawierają w sobie pierwiastki uspołeczniające. Partnerzy starają się wykazać różnymi zaletami na tle grupy, dążą do wzajemnego poznania się, zmuszeni są do czynienia ustępstw na rzecz drugiej osoby, dostosowywania się do niej i rezygnowania z własnych upodobań. Wyrabia się w ten sposób ważna z punktu widzenia życia społecznego umiejętność rozumienia innych, czynienia ustępstw, wytwarzania się cech zyskujących aprobatę społeczną.

Współcześni psychologowie amerykańscy jako jeden z ważnych warunków dobrego przystosowania społecznego wymieniają pomyślny rozwój kontaktów z osobami innej płci (np. L. D. Crow i A. Crow, K. C. Gar- rison, E. B. Hurlock i inni). A. T. Jersild (1957, s. 237-238) zwraca uwagę, iż rozwój heteroseksualny jest polem, na którym następuje zetknięcie się biologicznych, psychologicznych i moralnych aspektów, kształtujących osobowość młodzieży i jej postawę wobec innych. Tendencja do zbliżenia z osobami innej płci zjawia się nie tylko na tle fizycznego pożądania w miarę dojrzewania płciowego, ale wiąże się w dużej mierze z doświadczeniami społecznymi – w umyśle chłopca z jego rolą jako mężczyzny, w umyśle dziewczyny z koncepcją jej roli społecznej jako kobiety.

Przytoczone stanowiska wydają się ze wszech miar słuszne. Życie społeczne, w którym problemy płci zajmują wiele miejsca, wiąże się z problemami natury etycznej, moralnej, obyczajowej w skomplikowany system zagadnień i w tym kontekście winny być one rozpatrywane. Młodzież w miarę wzrastania wchodzi coraz głębiej w problemy życia społecznego, zazębiające się na każdym kroku ze sprawami wzajemnego stosunku płci.

Rozważając zagadnienie rozwoju heteroseksualnego młodzieży, należy Wziąćpod uwagę co najmniej cztery grupy zagadnień: rozwój zainteresowań heteroseksualnych, zmianę stosunku do osób innej płci, rozwój kontaktów i form współżycia między młodzieżą obojga płci, trudności związane z rozwojem heteroseksualnym.

„Heteroseksualizm – popęd i aktywność płciowa zwrócona w kierunku płci przeciwnej, a więc prawidłowo,. w odróżnieniu od homoseksualizmu” (J. Ekel, J. Jaroszyński, J. Ostaszewska Mały słownik psychołogiczny. Warszawa 1965, WP, s. 45).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.