Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Różnice indywidualne a ogólna zdolność uczenia się

Choć mająca szeroki zakres zastosowań teoria adaptacji rozwojowej Piageta dotyczy wszystkich aspektów rozwoju, to – jak pamiętasz z rozdziału 11. najlepiej została sprawdzona w sferze rozwoju intelektualnego. Według Piageta inteligencja jest zarówno treścią, jak i procesem adaptacji rozwojowej: innymi słowy, inteligencja to strukturalny i funkcjonalny rozwój zachowania poznawczego, będący efektem zachodzącej w czasie adaptacyjnej interakcji ucznia ze środowiskiem. Zgodnie z tym biologicznym ujęciem, inteligencja rozwija się – jakościowo i ilościowo – w niezmiennym porządku w funkcji czasu i doświadczenia. Stwierdziliśmy, że właśnie z takiego ujęcia możemy wywieść reguły nadrzędne rozwoju, z których wynikać będą wnioski na użytek nauczania.

Nie wszyscy jednak uważają, że inteligencję można zdefiniować tak szeroko, jak czyni to w swej teorii Piaget: nie uznają też poglądu, że inteligencja zmienia się znacznie w funkcji czasu i doświadczenia. Są to zwolennicy stanowiska podkreślającego rolę dziedziczności. Na drugim biegunie mamy rzeczników stanowiska środowiskowego, kwestionujących użyteczność pojęcia inteligencji ze względu na to, że nie ma ono wartości wyjaśniającej. Utrzymują oni, że inteligencja to pojęcie wyłącznie opisowe, i że często bywa niewłaściwie stosowane do prób wyjaśniania, dlaczego jedni uczą się dobrze a inni źle.

Spróbujemy poznać podstawy owych zdecydowanie odmiennych punktów widzenia, ponieważ – jak stwierdziliśmy w rozdziale 2. – to, co uznajemy za prawdę o czymś, silnie wpływa na to, co z tym czymś robimy. Jeśli poglądy te rzeczywiście różnią się pod względem ich implikacji dla nauczania, to różnicę tę należy, rzecz jasna, uwzględnić w tych regułach nadrzędnych, które będą stanowić część teorii nauczania.

Zanim dokonamy syntezy reguł nadrzędnych rozwoju i wskazanych przez Brunera (1966) kryteriów teorii nauczania, przyjrzyjmy się tym odmiennym punktom widzenia i zobaczymy czy musimy dokonać modyfikacji reguł przedstawionych w rozdziale 11.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.