Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

RODZAJE UCZUĆ W OKRESIE DORASTANIA CZ. II

Ta ostatnia grupa – lęki natury społecznej’- zdaje się być najliczniej reprezentowana. Przejawiają się one zdaniem E. B. H u r – lock (s. 104) głównie w postaci zakłopotania i nieśmiałości, która nasila się u chłopców ok. 15 r.ż. w związku z ich żywą potrzebą aktywności społecznej, hamowaną przez rozwijającą się samokontrolę.

Z badań M. Przełącznikowej (1971, s. 153-155) nad grupą 200 uczniów i uczennic wynika, że niepowodzenia w nauce i różne sytuacje szkolne są najczęstszym źródłem lęków młodzieży polskiej w kl. V-VIII i lęki te nasilają się z wiekiem: od ok. 33% wszystkich rodzajów strachu w kl. V – VI do ok. 40% w kl. VII i VIII. Nasila się też w tym okresie (zwłaszcza u dziewcząt) obawa przed konkretnymi osobami lub grupami ludzi, maleją natomiast lęki przed zwierzętami. Wyniki te potwierdzają, zdaniem autorki, prawidłowość wykrytą przez psychologów amerykańskich, że wraz z wiekiem przedmioty lęku przesuwają się w sferę życia społecznego. Wzrost nieśmiałości (czy bojaźliwości) we wczesnym okresie dorastania związany jest najściślej – zdaniem C. K. Garrisona (1965) – z rozwojem świadomości społecznej i oczekiwaniem pozytywnej oceny własnego postępowania, ze strony otoczenia. Dla „nastolatka” aprobata społeczna jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli spotyka się on z dezaprobatą lub nawet z upokorzeniami, szuka wyjścia bądź w agresji, bądź też w ucieczce (Crow, Crow, 1956, s. 159). Wymienieni autorzy zwracają przy tym uwagę, że wiele niepokojów i lęków spowodowanych jest nie tyle sytuacją rzeczywistą, ile przewidywaną lub wyimaginowaną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.