Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Rekonstrukcja – dalszy opis

Rekonstrukcji podlega również nasze minione życie psychiczne. Odtwarzanie dokonuje się tu na podstawie pamięci, której wartość poznawcza jest mniejsza, niż wartość spostrzeżenia wewnętrznego. Znajomość wszystkich cech zjawiska psychicznego możliwa byłaby, zdaniem Twardowskiego, w stosunku do zjawisk kilkakrotnie wywoływanych. Najbardziej wartościowe – ponieważ oczywiste – byłyby doświadczenia „własnych” faktów psychicznych, wywołanych eksperymentalnie. Kolejne spostrzeżenia dotyczyłyby różnych stron wywoływanego zjawiska, składając się na jego obraz całościowy. Eksperyment introspekcyjny dokonywany na samym sobie – pozwala nam kontrolować eksperymenty dokonywane w celu badania życia psychicznego innych ludzi: jego wyniki służą jako kryterium prawomocności rezultatów, uzyskanych w wyniku eksperymentowania na innych.

Eksperyment psychologiczny nie pozwala nam jednakże na wywołanie wszystkich możliwych zjawisk psychicznych: niektóre z nich zawsze pozostaną dla eksperymentu niedostępne. I tu wracamy do intro- spekcji jako doświadczenia niezbywalnego i podstawowego, źródłowo prezentującego akty. „Wszak badając życie psychiczne innych istot na podstawie jego zewnętrznych objawów, rekonstruujemy to życie psychiczne według introspekcyjnie zdobytej znajomości własnego życia psychicznego. Toteż podstawowym zadaniem psychologii zawsze pozostanie wyczerpujące zbadanie życia psychicznego w tej jego dziedzinie, w której dostępne jest istotnemu doświadczeniu, chociaż pozbawionemu właściwej obserwacji” 7. Tak więc metody psychółogii przedmiotowej – rekonstrukcja życia psychicznego na podstawie jego trwałych i nietrwałych objawów oraz eksperyment – opierają się ostatecznie na znajomości faktów psychicznych zdobytej na podstawie doświadczenia wewnętrznego, a więc przy zastosowaniu metody psychologii podmiotowej. Na tej podstawie Twardowski, kierując się zresztą wskazówkami Kartezjusza, uznaje spostrzeżenie wewnętrzne za podstawowe źródło bezpośredniego i niezawodnego poznania życia psychicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.