Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

REAKCJE NA NIERÓWNE TRAKTOWANIE KATEGORII WIEKOWYCH

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat ludzie w starszym wieku stali się znacznie bardziej aktywni politycznie. Różne tendencje polityczne lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dały początek organizacjom, których celem jest obrona interesów tej grupy. W 1972 r. Maggie Kuhn, administratorka kościoła, założyła związek Szarych Panter (Gray Panthers), do którego wstępowali zarówno ludzie młodzi, jak i starzy: ich zadaniem była działalność zmierzająca do zmiany traktowania ludzi starych przez społeczeństwo. Prawdopodobnie najsilniejszą politycznie organizacją jest American Association of Retired Persons (AARP – Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów), która ma nie tylko wielu członków i własny informator, ale także dość duże wpływy w polityce stanowej i państwowej.

Nacisk polityczny ze strony tych oraz innych grup jest niezwykle skuteczny. Rząd federalny i władze w wielu stanach wydały ustawy zabraniające zmuszania do przejścia na emeryturę z powodu wieku. Wypłaty z ubezpieczeń społecznych są teraz indeksowane w zależności od inflacji. Powstał również narodowy program ochrony zdrowia Medicare. Osiągnięcia te są rezultatem bezpośredniej i zorganizowanej działalności podejmowanej przez samych ludzi starych. ł\ozdzial ten rozpoczęliśmy się od rozróżnienia między płcią jako pojęciem biologicznym i rodzajem jako określeniem kulturowym i społecznym. Podsumowaliśmy kilka reprezentatywnych różnic biologicznych między mężczyzną a kobietą, a także przedstawiliśmy krótko pogląd, iż jedna płeć jest „słabsza” od drugiej. Omówiliśmy psychologiczne dowody na różnice między płciami oraz opisaliśmy badania niemowląt i innych społeczeństw w celu wyjaśnienia biologicznych źródeł różnic płciowych. Ogólnie rzecz biorąc, wyciągnęliśmy wniosek, że różnice między kobietami a mężczyznami są raczej rezultatem oddziaływania kultury niż wrodzonych czynników biologicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.