Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Psychologia pola

Traktowanie jednostki i środowiska jako całości jest charakterystyczne dla dwóch odrębnych stanowisk teoretycznych. Pierwsze z nich można określić jako stanowisko organicystyczne (organismic positioń). Zgodnie z nim wszystkie czynności jednostki są wzajemnie powiązane, a każda czynność może być zrozumiana jedynie na tle innych działań jednostki. Stanowisko to nie tylko zakłada, iż zachowania są ze sobą powiązane i dlatego nie mogą być wyjaśnione i badane za pomocą analizy, lecz także kładzie nacisk na biologiczne podłoże zachowania. Zachowanie powinno być zatem rozpatrywane w kontekście innych zachowań jednostki, a także z punktu widzenia towarzyszących mu fizjologicznych i biologicznych procesów. Wszelkie zachowania jednostki oraz jej funkcjonowanie biologiczne tworzą organiczną całość. Całości tej nie można zrozumieć, jeśli analizuje się jej oddzielne fragmenty.

Drugie stanowisko holistyczne określane jest jako psychologia pola. Zakłada ono nierozdzielną jedność konkretnego aktu zachowania i jego kontekstu środowiskowego. Jeśli próbuje się zrozumieć dany przejaw zachowania bez szczegółowego określenia „pola”, w którym zachowanie to zachodzi, to pomija się znaczną część bardzo istotnych czynników. Aczkolwiek zachowanie jest częściowo determinowane przez czynniki wewnętrzne, to jednak równie potężne siły oddziałują na jednostkę z zewnątrz. Te zewnętrzne siły można uchwycić jedynie wtedy, kiedy uwzględni się wszystkie znaczące elementy środowiska. Teoretycy podkreślający znaczenie „pola” mają wyraźną skłonność do minimalizowania znaczenia czynników dziedzicznych oraz wpływu doświadczeń z wczesnych okresów rozwojowych. Nie jest to wprawdzie logiczną koniecznością, ale w praktyce teoretycy, którzy kładą silny nacisk na kontekst środowiskowy, koncentrują się bardziej na teraźniejszości niż na przeszłości i są w większym stopniu zainteresowani tym, co się dzieje na zewnątrz, niż tym, co tkwi w jednostce.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.