Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Psychologia najnowsza

Charakterystyka psychologii współczesnej stanowi zadanie szczególnie trudne, co odnosi się zresztą nie tylko do psychologii, ale i szeregu innych nauk uprawianych obecnie, rozwijających się i ulegających przeobrażeniom, które choć niejako rozgrywają się na naszych oczach, ale i dlatego też utrudniają spojrzenie na naukę z pewnej perspektywy. J. Pieter w przedmowie do swojej „Historii psychologii” (1972) stwierdza, iż „…ocena historiogra- ficzna współczesności – szeroko pojętej – jest w każdej dziedzinie nauk historycznych nad wyraz trudna: w każdym razie jest i musi być o wiele bardziej subiektywna niż ocena (szeroko pojętej) przeszłości”, oraz iż „…próbie historycznego przedstawienia psychologii współczesnej trzeba poświęcić osobną pracę… (op. cit., s. 13), i to pracę, jak z dalszego tekstu wynika, obszerną. Podzielając przedstawione stanowisko próbuję jedynie zwrócić uwagę na niektóre cechy psychologii współczesnej, nieco więcej miejsca poświęcając jej związkom z problematyką psychologiczną życia codziennego.

Psychologia współczesna jest przede wszystkim nauką o osobowości i zachowaniu się człowieka w procesie wzajemnego oddziaływania między jednostką a otoczeniem. I takie właśnie ukształtowanie się jej przedmiotu różni w sposób zasadniczy psychologię współczesną od tzw. psychologii dawnej i omówionych dotąd „systemów” lub „kierunków”. Podane tu określenie nie jest zresztą wystarczające, nie obejmuje bowiem takiego obszernego działu, jakim jest psychologia zwierząt, ale wskazuje na to, czym głównie zajmuje się współczesna psychologia człowieka. W centrum zainteresowania pozostają już nie „właściwości natury ludzkiej” ani nawet cechy osobowości – choć te są nadal przedmiotem badań – lecz przede wszystkim struktura osobowości, jej kształtowanie się, a zwłaszcza funkcjonowanie osobowości jako systemu integrującego i regulującego zachowanie człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.