Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

PRZEWODNICTWO I ZWOLENNICTWO

Zagadnienie dominacji i submisji prowadzi inas bezpośrednio do sprawy przewodnictwa i zwolennictwa. Między tymi dwoma stosunkami zachodzą bowiem niewątpliwie pewne pokrewieństwa, mimo iż szereg autorów zastrzega się, aby ich ze sobą nie mieszać. Stwierdza się wprawdzie, iż istnieją różne rodzaje przywódców i przewodnictwa, że jednak przywódca „prawdziwy” nie zajmuje w stosunku do swoich zwolenników postawy dominacyjnej. Przy dominacji-submisji osoba ustępująca ma często poczucie ulegania przymusowi. Natomiast zwolennik poddaje się chętnie woli przywódcy. Jednostka górująca narzuca swoją wolę otoczeniu, przywódca stosuje radę i perswazję. Jednostka górująca może nie interesować się bliżej tymi, którym narzuca swą wolę: mogą oni być dla niej zupełnie obojętni. Natomiast przywódca jest do grupy ustosunkowany życzliwie. Jest przekonany, że to, co zaleca, wyjdzie jego zwolennikom na korzyść. Tyczy się to zwłaszcza tak zwanego „demokratycznego” przywódcy. Zaznaczyliśmy już, że podana wyżej charakterystyka stosunku przewodnictwa – zwolennictwa odnosi się do pewnego specjalnego przypadku, w którym możliwa różnica pomiędzy obu interesującymi nas teraz stosunkami najłatwiej się zarysowuje. Ale, jak już wiemy, istnieją różne rodzaje przywódców, których stosunek do zwolenników bywa różny.

W związku z tym różni autorowie podają różne typ ologie przywódców. F. C. Bartlett1 rozróżnia przywódców instytucjonalnych, do- minacyjnych (górujących) i perswazyjnych. Wymieniony na drugim miejscu w tym podziale typ przywódcy górującego wskazuje na poruszony przez nas już poprzednio związek pomiędzy przewodnictwem a dominacją. Może być przywódca, który swoim zwolennikom wolę swoją raczej imperatywnie narzuca, aniżeli ich do swoich życzeń skłania. Kontrastuje z nim przywódca perswazyjny, który swoje zamiary przeprowadza drogą namawiania i perswadowania2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.