Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

PRZEPISY TOWARZYSKIE A NORMY MORALNE

Widzieliśmy, iż pewne zwyczaje regulują zarówno kontakty ludzi obcych, jak ludzi znajomych. Pierwsza różnica, która przecież rzuca się w oczy, to ta, iż przepisy regulujące kontakty wewnątrz grupy znajomych w większym stopniu ujawniają charakter pozytywny aniżeli normy kontaktów ludzi obcych. Tamte miały bardziej charakter zakazów, te – pozytywnych wskazań. Obcego człowieka nie należy witać na ulicy i nie należy zagadywać doń bez powodu, natomiast należy pozdrowić na ulicy znajomego i należy, !gdy się obok niego znajdzie nieco dłużej razem, !nawiązać z nim rozmowę. Przepisy, które mają być stosowane między znajomymi zgodnie z panującymi w danej grupie (klasie, warstwie) społecznej zwyczajami, dyktowane są człowiekowi przez jego i takt towarzyski, nabyty w doświadczeniu życiowym. Człowiek może mieć lub nie mieć poczucia taktu, które jest znowu pewnym rodzajem sumienia. Sankcję zewnętrzną stanowi tu ewentualność, iż ktoś wobec naszego braku taktu obrazi się i pogniewa. Istnieją obowiązki towarzyskie analogicznie do obowiązków moralnych. Jednym słowem widzimy tu jeszcze wyraźniej, iż istnieje ciągła linia pomiędzy przepisami zwyczajowymi i moralnymi. Przepisy regulujące kontakty znajomych są na ogół bardziej wiążące od norm kontaktowania nieznajomych, a w ramach stosunków znajomości przepisy te tym bardziej stają się wiążące, tym bardziej zbliżone do moralnych, im bardziej pogłębiona jest znajomość osiągając dajmy na to stopień przyjaźni. Wszyscy zgodzą się łatwo, iż obowiązki przyjaźni mają już w istocie charakter obowiązków moralnych. Nie dotrzymać przyjaźni, zdradzić przyjaciela, nie przyjść mu z pomocą w trudnej sytuacji nie jest już jedynie towarzyskim nietaktem, lecz grzechem moralnym. Rzecz jasna, że moralne zasady stanowią więź społeczną głębszą i bardziej istotną aniżeli zwykłe zwyczajowe przepisy towarzyskie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.