Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Procesy psychiczne i stosunek do określonej funkcji

Jako reprezentanta tego, co w osobowości społeczne, rozpatrzymy jedną grupę właściwości – ogólne ustosunkowanie (postawy) jednostki. Są one społeczne tylko w tym wypadku, gdy wyrażają uogólniony stosunek do określonych elementów rzeczywistości, np. do ludzi, grupy, pracy, do samego siebie, do własności społecznej i prywatnej, do nauki, sztuki itp. W tych wypadkach stanowią wyraz ukierunkowania osobowości. Mają charakter społeczny, ponieważ w efekcie, pośrednio przez społeczną ideologię i psychologię, stają się odbiciem stosunków społecznych. W tym więc, i tylko w tym znaczeniu, należy rozumieć znaną tezę Marksa: „Istotę osobowości stanowi całokształt stosunków społecznych”. Uogólnione ustosunkowania osobowości do określonych stron rzeczywistości należy odróżnić od moty- wów działań jako ustosunkowań do danej, konkretnej sytuacji.

W szerokim rozumieniu słowa przez ustosunkowania rozumie się wszelkie procesy psychiczne (Miasiszezew, 1956). Ale w odróżnieniu od ogólnych ustosunkowań procesy psychiczne zawierają tylko stosunek do określonej funkcji – dążenie do spostrzegania, rozumowania, przypominania. Nie są one ukierunkowane na jakąś kategorię obiektywnych przedmiotów i zjawisk.

Z kolei w tym, co w osobowości indywidualne, należy wyróżnić dwie grupy właściwości psychicznych, które znajdują się w różnym związku z właściwościami osobowości. Pierwszą grupę właściwości indywidualnych nazwiemy właściwościami osobniczymi2. Występują one w dwóch odmianach: właściwości temperamentu i indywidualnych, jakościowych właściwości procesów psychicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.