Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Problematyka uczenia się

Problematyka uczenia się jest tak obszerna, że nie sposób omówić jej wszećhstronnie w niewielkiej książce, i to nawet, gdybyśmy chcieli ograniczyć się do referowania badań psychologicznych. Badania te są bardzo liczne, a w opisywaniu ich dodatkowym utrudnieniem jest to, że psychologowie, którzy je przeprowadzają, reprezentują różnorodne orientacje teoretyczne. Wiąże się to z odmiennymi podejściami badawczymi i sprawia, że syntetyczne ujęcie mnogości stwierdzeń – faktów empirycznych zgromadzonych na różnych terenach w wyniku wieloletnich, intesywnie prowadzonych badań, okazuje się niełatwe.

Analizując owe stwierdzenia w aspekcie historycznym dochodzi się do wniosku, ?e sytuacja, jaka zaistniała w psychologii uczenia się, aczkolwiek niełatwa do usystematyzowanego opisu, była od zarania wyjątkowo korzystna. Eksperyment stał się podstawową metodą badawczą i dziś święci zasłużone triumfy. Nie ulega wątpliwości, że empiryczne podejście eksperymentalne zadecydowało o szybkim i pomyślnym rozwoju psychologii uczenia się, zapewniając jej poczesne miejsce wśród dyscyplin pokrewnych.

Zrozumienie tego faktu skłoniło autorów tej książki do uwypuklenia w niej aspektu metodologicznego. Jest ona adresowana przede wszystkim do osób studiujących psychologię, którym – jako przyszłym badaczom – znajomość postępowania eksperymentalnego jest szczególnie potrzebna. W sposobie wykładu staraliśmy się dać wyraz przekonaniu, że psychologia jest eksperymentalną nauką empiryczną, dbając o właściwą tym naukom dokumentację stwierdzeń. Wskutek tego lektura tekstu, przynajmniej w niektórych fragmentach, okaże się z pewnością trudna, może jednak być pomocna w poszukiwaniu materiałów do wybranych zagadnień, w zaznajamianiu się z metodami badawczymi, a także w studiowaniu psychologii ogólnej i wychowawczej, albowiem kursy tych przedmiotów zawierają obszerne działy poświęcone prawidłowościom uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.