Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Proaktywne i reaktywne właściwości działania genów

Jednakże brak ich na ogół w zachowaniach ludzi dorosłych. Oczywiste jest więc, że u człowieka, jako u gatunku, mamy do czynienia z sekwencją rozwojową, która polega na odstępowaniu od sztywności i natychmiastowości wzorców reakcji. Fakt, iż doświadczenie- jest – zwłaszcza u organizmów na wyższych szczeblach ewolucji – konieczne do rozbudowania nie w pełni ukształtowanych lub odpornych na wpływ środowiska mechanizmów, ściśle wiąże się z drugą ogólną właściwością tych mechanizmów, istotną dla kształcenia. Doświadczenie – które jest konieczne, by owe wstępnie zaprogramowane mechanizmy rozwinęły się w pełni – aby było skuteczne, musi spełnić dwa kryteria. Po pierwsze, musi wystąpić w określonych przedziałach czasowych, w których organizm jest szczególnie wrażliwy na odpowiednie bodźce. Po drugie, doświadczenie nie może być jakimkolwiek doświadczeniem. Musi być w określony, szczególny sposób dostosowane do zadania rozwojowego, jak również do danego gatunku. Prace Krecha i innych badaczy sugerują, iż doświadczeniami najbardziej skutecznymi ze względu na rozwój niepełnych, wstępnie zaprogramowanych mechanizmów adaptacyjnych są po prostu te bodźce i reakcje, które składają się na takie zachowania, które właśnie powinny się rozwinąć. Zwykle bodźce tego typu występują w sposób naturalny w środowisku organizmu. Dla przykładu, u młodych ptaków uczenie się latania oznacza ćwiczenia rozkładania skrzydeł i machania nimi: dla młodych szczurów uczenie się odnajdowania drogi przez tunele czy przejścia i pokonywania różnych przeszkód oznacza ćwiczenie się w eksploracji przedmiotów w trójwymiarowej przystrzeni: u dzieci uczących się mowy „niezbędne bodźce zapewnia po prostu słuchanie mowy”I4.

Podsumowując nasze rozważania na temat proaktywnych i reaktywnych właściwości działania genów musimy pamiętać, że u żywych organizmów (w tym i u człowieka): 1) działanie genów wytwarza mechanizmy odporne na wpływ środowiska, które dostarczają fizjologicznych i strukturalnych możliwości podejmowania odpowiednich adaptacyjnych interakcji z otoczeniem, 2) strukturalny i funkcjonalny rozwój zaczątkowych wrodzonych mechanizmów możliwy jest dzięki odpowiednim doświadczeniom uzyskanym w określonych i mniej lub bardziej ograniczonych przedziałach czasowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.