Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Praca Pawłowa

W latach 1927 -1935 I. P. Pawłów niejednokrotnie weryfikował zasadę klasyfikacji typów wyższej czynności nerwowej, starając się jak można najgłębiej zrozumieć istotę podstawowych właściwości układu nerwowego i wzajemny stosunek między nimi. Historia opracowania przez I. P. Pawłowa nauki o typach układu nerwowego, której zarys usiłowałem dać w jednym ze swoich poprzednich artykułów (Tiepłow, 1956, s. 6 – 23), daje pouczający obraz nieustannej pracy twórczej wielkiego uczonego. We wskazanym okresie I. P. Pawłów odkrył trzecią podstawową właściwość układu nerwowego – ruchliwość. Ostatnia klasyfikacja, przedstawiona przez I. P. Pawłowa, oparta jest przede wszystkim na sile układu nerwowego jako najważniejszej jego właściwości, podczas kiedy równowaga procesów pobudzenia i hamowania, na której oparta była klasyfikacja z 1927 r. zeszła na plan drugi (zob. wyżej wymienioną moją rozprawę, s. 77 i nast.). Klasyfikacja z 1935 r. jest w sposób zasadniczy różna od klasyfikacji z 1927 r. (podobnie jak i od znacznie wcześniejszych zarysów klasyfikacji typów).

Jednak nie zmieniona została od 1927 do 1935 r. liczba „czterech” typów, podobnie jak i ich porównanie ze starożytnymi typami temperamentu. Ta okoliczność, zupełnie, nieistotna z fizjologicznego punktu widzenia, wywarła bardzo szkodliwy wpływ na prace nad zastosowaniem nauki I. P. Pawłowa o typach układu nerwowego do człowieka.

Powstało całkowicie mylne przekonanie (szczególnie u tych, którzy usiłowali zastosować naukę I. P. Pawłowa do celów praktycznych – w medycynie czy w pedagogice), że problem polega na tym, by podzielić ludzi (w szczególności chorych i dzieci) na cztery typy, bardziej lub mniej odpowiadające czterem tradycyjnym temperamentom. Często okazywało się przy tym – i tym częściej, im rzetelniej do tego zadania podchodził badacz – że dużej części badanych jednostek nie można zaliczyć do żadnego z czterech typów. Osoby te zaliczono do typów „pośrednich”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.