Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Postawy światopoglądowe młodzieży

Analogiczne stanowisko reprezentuje B. Z a z z o (1972), której pogląd na duże społeczno-kulturowe zróżnicowanie młodzieży już znamy. Pisze ona: „Pojęcie «podkultury młodzieżowej» przypisuje ogólnie całej młodzieży wartości i zachowania wyraźnie różniące się od wartości i zachowań całego społeczeństwa, zakładając bardzo słabe związki między nimi. Koncepcja ta, nawet sprowadzona tylko do formy opisowej, zawiera poważne niebezpieczeństwo błędu, zakładając istnienie jedynego «modelu» społeczeństwa i jedynego «modelu» młodzieży” (s. 24). Wprawdzie zachowania się młodzieży posiadają pewne charakterystyczne dla wieku cechy młodzieńcze, odmienne od zachowań ludzi dorosłych, to jednak przejście od dorastania do dorosłości zależy nie tylko od wieku, ale i od sposobu, w jaki uzyskuje się ten status. „Wewnątrz tego samego społeczeństwa «status młodzieży» różnicuje się zależnie od sposobów wrastania w życie dorosłych. Jedyną zatem drogą sprawdzenia, czy pojęcie «podkultury» odpowiada rzeczywistości, byłoby wykazanie, że różnice między grupami ludzi w różnym wieku są większe niż różnice, które można stwierdzić między różnymi grupami młodzieży. Dotychczas nie zostało to potwierdzone, nie było nawet poważniejszych prób takich porównań” (s. 27).

Należy również pamiętać o tym, że postawy światopoglądowe młodzieży podlegają procesom ewolucji: w miarę dorastania młodzież traci wiele ze swego radykalizmu, bezkompromisowej postawy i nieprzejednanego krytycyzmu. U progu fazy młodzieńczej, tj. w wieku 17 -18 lat, młodzież staje się w swych poglądach mniej skrajna, bardziej liberalna i tolerancyjna, bardziej też elastyczna w poglądach moralnych. Ogólnie biorąc, wraz z wiekiem wzrasta uznawanie wartości przyjętych przez świat dorosłych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.