Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

POJĘCIE UCZENIA SIĘ

W życiu codziennym mówiąc o uczeniu się myślimy zazwyczaj o sytuacji, w której ktoś przyswaja sobie jakieś wiadomości lub umiejętasńei. Psychologowie zwykle określają terminem „uczenie się” proces, w wyniku którego utrwala się doświadczenie osobnika, następują pewne zmiany w jego zachowaniu. Schematycznie można by przedstawić sytuację uczenia się w sposób następujący (rys. 1).

Najogólniejszym warunkiem uczenia się jest indywidualne doświadczenie, a jedynym wskaźnikiem są zmiany w zachowaniu. Nie mamy możliwości bezpośredniego badania procesu, w wyniku którego zachodzą owe zmiany: jeśli nie rejestrujemy tych zmian – nic nie potrafimy powiedzieć o uczeniu się. Dlatego niektórzy autorzy definiując uczenie się nie mówią w ogóle o procesie, tylko o zmianach w zachowaniu lub wykonaniu (McGeoch, 1953: Morgan, 1956: Drever, 1958: Hovland, 1963: Pieron, 1963: Kimble, 1964). W definicjach podawanych przez autorów znajdują się kategoryczne stwierdzenia tego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wyraża się w nich tendencja mówienia wprost o tym, co jest przedmiotem pomiaru. Niektórzy zwracają na to uwagę w samych definicjach. McGeoch (1953) pisze na przykład, że „uczenie się, jak je mierzymy (podkreślenie – Z. W.), jest zmianą w wykonaniu…” 1

Rodzaje zachowań, jak i zmian, które w nich zachcdzą, bywają rozmaite. Przy rozpatrywaniu uczenia się prawie nigdy nie bierze się wszystkich pod uwagę. Gdybyśmy nie czynili ograniczeń, to musielibyśmy zakładać konsekwentnie, że psychologia uczenia się obejmuje prawie całą psychologię’, Sygnalizują to autorzy, gdy sami zawężają zakres rozpatrywanych zagadnień (McGeoch, 1953: Pieter, 1963).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.