Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

POGLĄDY PAWŁOWA

W tym samym czasie, kiedy w Niemczech psychologowie postaci przeciwstawiali się psychologii Wundtowskiej, przede wszystkim ze względu na atomistyczno-korpuskularne traktowanie świadomości, w Rosji wynaleziono metodę badania zjawisk psychicznych w sposób obiektywny. Tutaj też została zapoczątkowana nowa dziedzina wiedzy naukowej o wyższych czynnościach nerwowych człowieka.

Twórcą tego nowego kierunku był Iwan Pietrowicz Pawłów. W badaniach prowadzonych przez niego i jego współpracowników uzyskano pierwsze dobrze udokumentowane dowody empiryczne wskazujące, że działalność psychiczna zależna jest od funkcjonowania układu nerwowego, a głównie od najwyższego jego piętra – mózgu. Prawa i zależności stwierdzone w toku tych badań wywarły wielki wpływ na fizjologię, biologię, psychologię i medycynę. W psychologii, a w szczególności w psychologii uczenia się, badania te odegrały ogromnie ważną rolę. Metoda odruchowo- -warunkowa zapoczątkowana przez Pawłowa stworzyła możliwość badania procesu uczenia się w jego dość prostej formie.

Odruch warunkowy, w przeciwieństwie do odruchu bezwarunkowego, jest wyuczony, wytwarza się bowiem na podstawie uprzedniego doświadczenia osobnika. Dźwięk piszczałki czy błysk światła u zwierzęcia, które nie miało szczególnych doświadczeń z tymi bodźcami, nie powoduje wydzielania śliny. Reakcję tę wywołuje natomiast wlanie zwierzęciu do pyska kwasu lub podanie pokarmu. Wydzielanie śliny w tym wypadku jest odruchem bezwarunkowym. Ta sama reakcja w wyniku zastosowania pewnej metody eksperymentalnej może stać się odruchem warunkowym. Jeśli wielokrotnie przed podaniem pokarmu czy kwasu zadzwoni dzwonek, to już sam jego dźwięk stanie się sygnałem bodźca bezwarunkowego i zacznie wywoływać reakcję ślinienia. Ta nowa reakcja występująca na bodziec uprzednio obojętny, podobna do reakcji bezwarunkowej, nazywana klasycznym odruchem warunkowym, jest reakcją wyuczoną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.