Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

POGLĄDY KONORSKIEGO CZ. II

Poglądy Konorskiego znalazły najpełniejszy wyraz w sformułowanej przez niego teorii, która w całości została przedstawiona w książce pt. Integracyjna działalność mózgu (1969) 2. Jest to teoretyczna synteza wyników uzyskanych w badaniach behawiorystycznych, elektrofizjologicz- nych i neurochirurgicznych. Wyjaśnia ona tak wiele faktów ważnych dla psychologii uczenia się, że chociaż jest to bardzo specjalistyczna teoria fizjologiczna, nie może być pominięta w tej publikacji.

Elementem nowym w teorii Konorskiego w porównaniu z interpretacjami uprzednio omawianymi jest stwierdzenie, iż w każdej czynności osobnika, a więc i w reakcji warunkowej i bezwarunkowej można wyróżnić dwie komponenty: odruch konsumacyjny i odruch napędowy, nazywany również przez autora odruchem motywacyjnym.

Odruch konsumacyjny występuje wówczas, gdy na osobnika działa eksteroceptywny bodziec właściwy dla wywołania określonej reakcji. Tak np. w reakcji pokarmowej bezwarunkowej, odruchem konsumacyjnym jest akt wydzielania śliny, żucia czy połykania pokarmu, gdy znajduje się on w pysku zwierzęcia. W reakcji pokarmowej warunkowej odruchem konsumacyjnym jest wydzielanie śliny np. na widok pokarmu. W reakcji obronnej bezwarunkowej odruchem konsumacyjnym jest np. cofnięcie ręki przy zetknięciu jej ze źródłem prądu. W reakcji obronnej warunkowej odruchem konsumacyjnym może być cofnięcie ręki na bodźce skojarzone uprzednio z działaniem prądu.

Odruchy napędowe są to reakcje, które w życiu potocznym najczęściej nazywane są reakcjami emocjonalnymi, jak np. głód czy popęd seksualny. Jednym z głównych efektów odruchów napędowych jest wzmożenie pobudliwości ruchowej osobnika, podwyższenie czujności na bodźce zewnętrzne, oraz podwyższenie tonusu układu sympatycznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.