Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Pisemne formułowanie szczegółowych celów poznawczych

Jeśli ma nastąpić generalizacja Twojej Miedzy o szczegółowych celach dydaktycznych, tj. jej transfer (przeniesienie) na Twoją praktykę w klasie szkolnej, to nie wystarczy, abyś funkcjonował jedynie na poziomie wiedzy. Nie wystarczy wyjaśniać, czym są cele szczegółowe, stwierdzać ich doniosłość i klasyfikować je – musisz umieć robić coś więcej. Mając pewien zbiór informacji, taki jak wiadomości o Ameryce Południowej, wiedza o społeczeństwie, czy jednostka programowa o elektryczności lub o ocenie utworów muzycznych, musisz umieć opracować zbiór konkretnych, szczegółowych celów dydaktycznych, które uważasz za ważne wyniki procesu kształcenia Twoich uczniów. Jeśli więc chcę, aby nastąpił u Ciebie wspom- 72 niany transfer, to muszę pomóc Ci nauczyć się, jak przyswoić pewien zbiór informacji i w jaki sposób przez wykonanie opisu zadania uzyskać konkretne, szczegółowe cele dydaktyczne reprezentujące przynajmniej podstawowe kategorie sfery poznawczej. Ma temu służyć następujące zadanie kontrolne.

Poniżej zamieszczono uproszczoną wersję popularnej bajki dla dzieci pt. Trzy niedźwiadki. Przeczytaj tę bajkę, a następnie napisz po jednym konkretnym, szczegółowym celu dydaktycznym dla każdej z sześciu podstawowych kategorii uwzględnionych w Taksonomii. Ułatwią Ci to trzy podane niżej pytania. Ponieważ dla każdej z podstawowych kategorii można sformułować wiele celów, przeto nie jest możliwe dostarczenie Ci odpowiedniej informacji zwrotnej dotyczącej poprawności celów, które napisałeś: jednak przykładowe cele zamieszczone w Aneksie pomogą Ci w ich ocenie. (Zapoznaj się z nimi dopiero po sformułowaniu własnych celów).

– 1. Czy Twój cel sformułowany jest w kategoriach konkretnych zachowań i z punktu widzenia ucznia: czy określa dające się obserwować czynności, które – według Twoich oczekiwań – uczeń będzie potrafił wykonywać po zakończeniu procesu uczenia się?

– 2. Czy Twoje cele zawierają warunki ograniczające?

– 3. Czy posłużyłeś się słowami wskazującymi o jaki rodzaj funkcji poznawczych Ci chodzi?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.