Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie – kontynuacja

J. Skorupska- Sobańska (1971, s. 30 – 31) słusznie zwraca uwagę, że w tym okresie zmieniają się przede wszystkim objawy uczuć. Młodzież uczy się w .inny niż dotąd sposób zaspokajać potrzebę kochania i bycia kochanym. Wstydzi się ona zewnętrznych objawów miłości w postaci pieszczot, pocałunków, deklaracji wobec rodziców, przyjmując postawę powściągliwości i dystansu. Wydaje się, że w tendencji tej przejawia się lęk przed’ uzależnieniem się uczuciowym właściwym okresowi dziecięctwa. A przecież młodzież dąży do rozszerzenia swoich kontaktów uczuciowych, zdobywa przyjaciół, miewa sympatie, angażuje się uczuciowo w służbie ideałów. Wymagania rodziców często przeciwstawiają się tym nowym potrzebom młodzieży.

Z kolei należy zastanowić się, jakie są przyczyny zmian zachor dzących u młodocianych w stosunku do rodziny. W przeciwieństwie do poglądów psychologów tradycyjnych, którzy źródło przeobrażeń widzieli w czynnikach endogennych, biologicznych i psychicznych, rzutujących na zachowanie się młodocianych i utrudniających ich współżycie ż oto-« czeniem, psychologowie współcześni skłonni są dopatrywać się głównych przyczyn w czynnikach natury s p o ł e c z n e j. Na pierwszym miejscu należy wymienić nieumiejętne postępowanie rodziców 35. Wykazują oni daleko idący brak elastyczności w dostosowaniu się do zmian zachodzących w dzieciach. Często nie dostrzegają i nie rozumieją budzących się w swoich dzieciach nowych potrzeb. Przyzwyczajeni do bezwzględnego posłuchu w latach dziecięcych, nadal trzymają się utartych metod, postępowania, które nie tylko nie dają pożądanych rezultatów, lecz odnoszą wręcz przeciwne, opłakane skutki. Próbują podtrzymać swój autorytet zakazami, nakazami, groźbami i karami, co przycznia się do naderwania więzów uczuciowych i wytworzenia dystansu, który potem bardzo trudno usunąć. W wielu wypadkach brak podstawowych wiadomości o procesach rozwojowych dzieci i młodzieży, brak taktu pedagogicznego i umiejętności podtrzymywania słabnących kontaktów stanowią główną przyczynę niepożądanych stosunków między rodzicami i dorastającymi dziećmi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.