Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Oskarżenia wobec psychologi egzystencjalnej

Na ten zarzut psychologia egzystencjalna odpowiada, że istnieje wiele rodzajów naukowych i filozoficznych punktów widzenia. Każda nauka, łącznie z psychologią, zawsze odwołuje się do jakiejś konkretnej filozofii, bez względu na to, czy przyznaje się do tego czy nie. Obiektywna, pozytywistyczna psychologia opiera się na filozofii kartezjańskiej: psychologia egzystencjalna opiera się na ontologii Heideggera. Obie są w tym samym stopniu filozoficzne i w tym samym stopniu naukowe.

Psychologia egzystencjalna odnosi się z jawną niechęcią do takich eksperymentów, w których człowiek traktowany jest jak przedmiot czy rzecz i można nim manipulować w laboratorium. Taki sposób manipulacji badawczej i eksploatacji nie tylko degraduje człowieka, lecz także wyniki takich eksperymentów są często bądź nieprawdziwe, bądź trywialne. Rywalizujące stanowiska psychologii egzystencjalnej i psychologii „naukowej” można w skrócie podsumować jako przeciwstawienie rozumienia osoby jako całości, uzyskane za pomocą analizy fenomenologicznej oraz przewidywania zachowań i ich kontrolowania za pośrednictwem badań eksperymentalnych. Gorąca dyskusja na temat relatywnych zalet i wad fenomenologii i behawioryzmu, przeprowadzona przez takich sławnych psychologów, jak: B.F. Skinner, Carl Rogers, Sigmund Koch i R.B. MacLeod, przedstawiona jest w książce Behaviorism and phenomenology pod redakcją T.W. Wanna (1964 – Behawioryzm i fenomenologia).

Największy sprzeciw ze strony psychologii „naukowej” wzbudził pogląd psychologii egzystencjalnej głoszący, iż jednostka jest wolna i może być tym, kim chce być. Gdyby pogląd ten był prawdziwy, to unieważniałby oczywiście psychologię opartą na ścisłym, deterministycznym rozumieniu zachowań. Skoro bowiem ludzie są naprawdę wolni w wyborze swej egzystencji, to przewidywanie i kontrola są niemożliwe, a wartość eksperymentów jest znacznie ograniczona.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.