Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Osiągnięcia wyróżniających się dzieci

Utrzymujemy nadal, że ciągłe dążenie, zapał do działania nie stanowią w wielu przypadkach czegoś odrębnego od zdolności – taka skłonność jest jednym z aspektów zdolności i jednym z mechanizmów ich rozwoju. Ale jednocześnie sądzimy, że w odniesieniu do dzieci opisane przejawy najprawdopodobniej są związane przede wszystkim z tempem wzrostu. Skłonność do pracy występuje w przypadku dzieci przede wszystkim jako przejaw potrzeb procesu kształtowania się właściwości psychicznych. Możliwe, że mamy tu do czynienia z najbardziej dobitnym przykładem tego, że czynnik wzrostu jest jednocześnie czynnikiem uzdolnień.

W przypadku „cudownych dzieci” szczególnie wyraźnie i – można by rzec – dramatycznie przejawia się związek między tempem wzrostu i tworzeniem się zdolności. Tym aspektem problemu wczesnych przejawów intelektu zajmiemy się bardziej szczegółowo.

Przede wszystkim należy zauważyć, że osiągnięcia wyróżniających się dzieci wydają się niezwykłe głównie dlatego, że występują na wczesnych etapach rozwojowych. Te same zalety umysłowe, ale w przypadku dzieci starszych czy tym bardziej dorosłych, mogą nie zwrócić na siebie uwagi. Podstawowym wskaźnikiem uzdolnień „cudownego dziecka” jest niezgodność między poziomem j ego możliwości a wiekiem.

Jak wiadomo, przekonanie o poziomie ogólnych możliwości dzieci, nie tylko „cudownych”, jest oparte wyłącznie na porównaniu z normą dla tego wieku. Prace psychologiczne poświęcone mierzeniu inteligencji dziecka sprowadzają problem do tego, że za pomocą testów bada się poziom rozwoju umysłowego dziecka, następnie uzyskany poziom osiągnięć porównuje się z normami dla danego wieku. Otrzymany tą drogą współczynnik inteligencji ma charakteryzować wielkość zdolności. Przy takim postępowaniu ignoruje się w dużym stopniu swoistość możliwości umysłowych wynikającą z wieku – przecież dzieci w różnym wieku mogą w różny sposób rozwiązywać to samo zadanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.