Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Osiągnięcia poprzednich pokoleń

Osiągnięcia poprzednich pokoleń nie są rejestrowane w zmianach morfologicznych, przekazywanych następnie potomstwu. Utrwalają się one w obiektywnych produktach materialnych i duchowych działalności ludzkiej jako wytwory człowieka: w narzędziach, w przemyśle, w języku (w systemie pojęć, w nauce) i w wytworach sztuki.

Poczynając ód pierwszego narzędzia, stworzonego przez rękę ludzką, po współczesną technikę, od pierwszego prymitywnego słowa po współczesne wysoko rozwinięte języki, za wszystkimi wytworami człowieka kryje się całokształt pracy konkretnych ludzi, ich działanie materialne i duchowe, które uprzedmiotowiło się w produkcie prący. Oznacza to również, że 1jo, co się przejawia w ludzkiej działalności, tj. istotne właściwości człowieka, jego zdolności, uprzedmiotawia się w produkcie tego działania (?Marks mówi: „występują po stronie produktu jako stan spoczynku”, 1968, s. 209).

Z drugiej strony każda jednostka rozwijająca się w społeczeństwie ma do czynienia ze światem stworzonym i zmienionym przez działanie poprzednich pokoleń: ze światem, w którym ucieleśniły się osiągnięcia rozwoju społeczno-historycznego zdolności ludzkich.

Jednak człowiek nie „stoi” po prostu przed tym światem. Musi żyć, działać w tym świecie, używać narzędzi i przyrządów, korzystać z języka i logiki, wypracowanych- przez praktykę społeczną. Wreszcie człowiek nie pozostaje obojętny wobec dzieł sztuki i ocenia je z estetycznego punktu widzenia.

Ale jednostka nie ma gotowych zadatków do tego, żeby na przykład mówić w określonym języku czy ujmować zależności geometryczne. Owszem ma ona, rzecz jasna, zadatki, lecz są to wyłącznie zadatki tych zdolności, które nazwałem naturalnymi. Te zadatki są w pewnym sensie „nieokreślone” w stosunku do historycznie powstałych form ludzkiej działalności, tj. nie są dla niej swoiste. Zadatki te przejawiają się bezpośrednio w zdolnościach naturalnych, natomiast zupełnie inny rodzaj zależności występuje między nimi i możliwościami rozwoju zdolności do realizacji działania specyficznie ludzkiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.